Hanke
Utvecklingsprojekt - 31292

Länsi-Uusimaa HOLA Lake

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, Västra Nylands vatten och miljö rf

30.09.2017 - 29.12.2021

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Länsi-Uusimaa Hola Lake on yleishyödyllinen vesienhoidon kehittämis- ja yhteistyöhanke, jolla on kumppaneita Suomessa Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiön, Pyhäjärvi-instituutin Hola Lake-hankkeiden sekä Ruotsin Leader-hankkeen kanssa. Hanke edistää Hollolan Vesijärven, Nastolan järvien, Pyhäjärven, Hiidenveden, Lohjanjärven ja Vihdin Enäjärven sekä Ruotsin Immeln-järven kestävää ja ekologista hyvän vesientilan saavuttamista ja kalavesien hoitoa. Hankkeessa selvitetään myös mahdollisuutta tehdä yhteistyötä virolaisen Peipsijärven kalaryhmän kanssa. Hankkeen toimet jakaantuvat Länsi-Uudellamaalla tehtäviin paikallisiin toimiin ja yhteistyökumppaneiden yhteisiin toimiin. Hankkeen toimet muodostavat kokonaisuuden, jonka avulla on mahdollista perehtyä järvikunnostukseen kokonaisvaltaisesti valuma-alue mukaan lukien. Länsi-Uudenmaan hankkeessa kotimaisen kalan käytön tukemiseksi valmistetaan katiskoja asiantuntijan opastuksella ja opastetaan niiden käyttöön, vertaillaan verkon ja katiskan pyytävyyttä ja kerätään tietoa Hiidenveden kalakannoista eri kalastusmenetelmillä sekä osallistetaan paikallisia ihmisiä kalojen pyyntiin ja seurantaan ja järjestetään kursseja kotimaisen kalan käsittelystä ja kalaruokien valmistuksesta. Pitkällä tähtäimellä ajatuksena on löytää vapaa-ajan kalastajista kirjanpitokalastajia, joiden saalistietojen avulla Hiidenveden kalakannan muutoksia voidaan seurata. Hanke osallistuu myös nettiselaimella käytettävän kalastustietotorekisterin kehittämiseen. Ankeriaskannan nykytilaa selvitetään pyytämällä ankeriaita ja vertaamalla pyydettyjen ankeriaiden määrää ja kokoa istutustietoihin. Keinoja ankeriaiden kiinniottamiseen ja ylisiirtoihin pilotoidaan esimerkiksi Hiidenveden ja Lohjanjärven välissä olevalla Väänteenjoella. Enäjärvellä tunnetuilla hauen kutualueilla kunnostukset toteutetaan kaivamalla petokalakäytäviä ja poikastuottotutkimuksin.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

31292

Aloituspäivämäärä

30.09.2017

Loppumispäivämäärä

29.12.2021

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Internationell

Erityistavoite

4

Asiasanat

Internationell/Internationalisering
kommunikation
miljö

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt