Projekt
Utvecklingsprojekt - 182948

Länsi-Uusimaa HOLA Lake II

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, Västra Nylands vatten och miljö rf

31.12.2021 - 30.03.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Länsi-Uusimaa HOLA Lake II -hanke on yleishyödyllinen vesienhoidon kehittämis- ja yhteistyöhanke, jolla on yhteistyökumppaneita Suomessa Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiön ja Pyhäjärvi-instituutin sekä Ruotsin Leader-hankkeen kanssa. Alueelliset Leader-hankkeet muodostavat HOLA Lake II -hankeen. HOLA Lake II -hanke edistää Hollolan Vesijärven, Pyhäjärven, Hiidenveden ja Vihdin Enäjärven sekä Ruotsin Immeln-järven kestävää ja ekologista hyvän vesientilan saavuttamista ja kalavesien hoitoa. Hankkeen pääkohderyhmänä ovat vesistöjen ja kalavesien hoidon piirissä toimivat ja siihen valmiuksia omaavat yksittäiset ihmiset kuten maanomistajat, ranta-asukkaat, kalastajat, järvien suojeluyhdistykset, kalastusosakaskunnat sekä kylätoimikunnat ja asukasyhdistykset. HOLA Lake II hankkeen tärkeimmät tavoitteet ovat: (Länsi-Uusimaan hankealueen tavoitteet on merkitty L-U lyhenteellä) • järven ulkopuolelta tulevan kuormituksen vähentämiskeinojen kehittäminen ja kokemusten jakaminen • kalavesien hoidon asiantuntemuksen kehittäminen ja kokemusten jakaminen (L-U) • kotimaisen kalan etenkin vajaasti hyödynnettyjen särkikalojen hyötykäytön lisääminen (L-U) • ruovikoiden hallintakeinojen kehittäminen • Ruon hyötykäytön lisääminen • osallistavan vieraslajiseurannan kehittäminen (L-U) • alueen asukkaiden ja muiden toimijoiden yhteistyön lisääminen (L-U) • kansainvälisen yhteistyön lisääminen ja verkostojen luominen(L-U) • kohdejärvien elinvoiman ja vetovoimaisuuden lisääminen (L-U) • järvien virkistyskäyttöarvon parantaminen ja virkistyskalastusmahdollisuuksien lisääminen (L-U)

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

182948

Startdatum

31.12.2021

Slutdatum

30.03.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Internationell

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner