Hanke
Utvecklingsprojekt - 10347

Lantalogistiikka

Savonia-ammattikorkeakoulu oy

29.06.2015 - 17.06.2022

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Lantalogistiikka -hankkeen tavoitteena on tehostaa karjanlanan käsittelyä ja tehostaa lannan ravinteiden hyväksikäyttöä. Lantalogistiikka -hanke rahoitetaan maaseuturahastosta. Hankkeen hakijana on Savonia ammattikorkeakoulu oy ja tuensiirtojen kautta toteuttajina ovat Luonnonvarakeskus LUKE ja Ylä-Savon ammattiopisto YSAO. Hanke koostuu neljästä toimenpidekokonaisuudesta ja niiden sisältämistä työpaketeista: TOIMENPIDEKOKONAISUUS 1: Ratkaisuja lannankäytön haasteisiin ¿ uutta tietoa koetoiminnalla TP 1. Hiesu- ja hietamaiden tiivistymisriski TP 2. Lietelannan sijoittamisen haitat TP 3. Naudan lietelannan hapottamisen vaikutus ammoniakin haihtumiseen ja typen hyväksi-käyttöön nurmella TP 4. Naudan lietelannan ja biokaasulaitoksen käsittelyjäännöksen fysikaalinen ja kemiallinen separointi TP 5. Naudan lietelannasta ja biokaasulaitoksen käsittelyjäännöksestä separoidun kuivajakeen sekä hevosenlannan pelletöinti ja rakeistus TP 6. Separoitu kuivajae ja kuivalanta lietelantapohjaisen biokaasulaitoksen lisäsyötteinä, biokaasulaitoksen operoinnin optimointi a. Naudan lietelannan ja siitä separoidun kuivajakeen yhteiskäsittely b. Naudan lietelannan ja olkipelletillä kuivitetun hevosenlannan yhteiskäsittely TP 7. Lietelannasta separoidun kuivajakeen käyttö kuivikkeena lypsykarjapihatossa TOIMENPIDEKOKOKONAISUUS 2: Yhteistyön ja urakoinnin mahdollisuudet TP 1. Tilojen välisen yhteistyön kehittäminen TP 2. Separoinnin ja lannankuljetuksen kannattavuuslaskuri TP 3. Siirron ja levityksen organisoinnin kehittäminen TOIMENPIDEKOKOKONAISUUS 3: Tiedottaminen ja tiedon havainnollistaminen TP 1: Havaintokoe lannanlevityksestä TP 2: Parhaiden lannankäsittelyn käytänteiden selvittäminen TP 3: Hankkeen tulosten julkistaminen ja tiedottaminen TP 4: Koetoiminta tutuksi opettajille ja asiantuntijoille TP 5: Selvitykset hankkeessa esille nouseville kysymyksille TOIMENPIDEKOKOKONAISUUS 4: Hankkeen koordinointi

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

10347

Aloituspäivämäärä

29.06.2015

Loppumispäivämäärä

17.06.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

effektivare stallgödselanvändning
husdjursproduktion
häst
jordbruk
köttnöt
logistik
mjölkko
Återanvändning av näringsämnen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt