Projekt
Utvecklingsprojekt - 16045

Lantaurakoitsijat ravinteiden kierrättäjiksi – LAURA

Oulun Ammattikorkeakoulu Oy

01.09.2016 - 29.01.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Lantaurakoitsijat ravinteiden kierrättäjiksi (LAURA) -hankkeen keskeisenä tavoitteena on lannan ravinteiden kierrätyksen tehostaminen lantalogistiikkaa kehittämällä, yrittäjyyttä ja toimivia yhteistyöverkostoja edistämällä sekä paikallista osaamista lisäämällä ja hyviä käytäntöjä levittämällä. Hankkeessa selvitetään urakoitsijavetoisten yhteistyöverkostojen perustamismahdollisuuksia ja toimintaedellytyksiä lannan ravinteiden käytön suunnittelussa ja käytännön toteutuksessa Pohjois-Pohjanmaan kotieläinvaltaisilla alueilla. Maatalouden rakennemuutos aiheuttaa kotieläintuotannon yksiköiden koon kasvua ja tuotannon keskittymistä, joten lantaa muodostuu paikoin suhteellisen paljon peltohehtaaria kohti. Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa on alueita, joilla syntyvän lannan määrä on suuri peltopinta-alaan nähden, mikä voi aiheuttaa huuhtoutumisriskejä vesistöihin. Toisaalta on tehokkaan nurmiviljelyn alueita, joilla tapahtuu maan ravinnetilanteen köyhtymistä. Siten lannan levitysmenetelmiin ja ravinteiden käytön suunnitteluun on kiinnitettävä huomiota entistä enemmän. Hankkeen tavoitteena on luoda uudentyyppisiä yhteistyömalleja kotieläin- ja kasvinviljelytilojen sekä lantaurakoitsijoiden käyttöön. Niitä soveltamalla lannan ravinteet voidaan hyödyntää entistä tarkemmin, ja samalla tilat voivat parantaa peltomaiden kasvukuntoa, lisätä satotasoja ja kohottaa kannattavuutta. Hankkeessa kuvataan ravinteiden käyttösuunnitelman laatimiseen tarvittavan paikkatietopohjaisen työkalun vaatimusmäärittelyt. Tärkeänä tavoitteena on myös käsikirjan laatiminen ravinnekierrätysverkostojen ja niitä suunnittelevien tahojen käyttöön. Käsikirja sisältää tärkeimmät verkoston toimintaan liittyvät edellytykset ja ohjeet. Hankkeen kohdealueena on Pohjois-Pohjanmaan maakunta ja se toteutetaan 1.9.2016 - 31.8.2018. Kohderyhmänä ovat alueen maaseutuyritykset. Hankkeen toteuttaja on Oulun ammattikorkeakoulu Oy yhdessä maakunnan maaseutuyrittäjien kanssa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

16045

Startdatum

01.09.2016

Slutdatum

29.01.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Vattenskydd och återföring av näringsämnen

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner