Hanke
Utvecklingsprojekt - 22256

Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan bioenergiahankekartoitus

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

01.08.2016 - 13.03.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on selvittää bioenergia-alan yritysten ja niitä tukevien organisaatioiden toimintojen ja liiketoimintojen kehittämistarpeita, joista rakennetaan kehittämistarpeisiin kohdistuvia hankkeita yritysten ja toimijoiden kanssa yhteistyössä. Hankkeet voivat kehittämistarpeen mukaisesti olla mahdollisesti yhteistyötoimenpiteitä (tuki 80 % , 60 % tai yritysryhmähankkeita 75%) tai koulutusta, tiedotusta tai yhteistä kehittämistä. Kartoituksen tuloksena syntyvillä hankkeilla kaavaillaan alustavasti vastattavan seuraaviin kysymyksiin: - Millaisia liiketoiminnan kehitystarpeita yrityksillä on? - Mitkä ovat kiinteistöyhtiöiden kiinnostus, tarve ja valmiudet lämpöyritystoimintaan? - Millaisissa kohteissa pien-CHP on kannattavaa? - Millaista verkostoitumista yritykset tarvitsevat? - Minkälaisia tarpeita yrityksillä on metsävaratiedon suhteen? - Millaista yhteistyötä yritykset haluavat tehdä haettavan bioenergiahankkeen kanssa?

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

22256

Aloituspäivämäärä

01.08.2016

Loppumispäivämäärä

13.03.2019

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Bioekonomi
bioenergi

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt