Hanke
Utvecklingsprojekt - 10270

Lapin keino

Outokaira tuottamhan ry

01.08.2015 - 04.06.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 käynnistyi toukukuussa 2015. Sitä toteuttavat paikallisesti ja maakunnallisesti Lapin Leader-ryhmät ja Lapin ELY-keskus, jotka toimeenpanevat omat kehittämisstrategiansa. Strategioiden tehokas toimeenpano ja resurssien suuntaaminen uusiin kehittämisen painopistealueisiin vaatii yhteistä, koordinoitua ohjelmaviestintää. Hankkeen tavoitteena on saada uusia toimijoita tarttumaan maaseudun tarjoamiin mahdollisuuksiin sekä suunnata maaseuturahaston resursseja koko maakuntaa eteenpäin vieviin hankkeisiin, joita toteutetaan paikallisesti, alueiden välisesti tai kansainvälisellä tasolla. Hankkeella halutaan rakentaa positiivista mielikuvaa Lapista paikkana yrittää ja elää sekä jakaa tietoa hyvistä käytännöistä, onnistumisista sekä tuoda maaseudun arkea ja paikallisten ihmisten tekoja näkyväksi. Hankkeen tavoitteena on myös vahvistaa kaupunkien ja maaseudun vuorovaikutusta. Hanke rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tuella.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

10270

Aloituspäivämäärä

01.08.2015

Loppumispäivämäärä

04.06.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

kommunikation

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt