Projekt
Utvecklingsprojekt - 75941

Lapin keinoja

Outokaira tuottamhan ry

30.09.2018 - 04.01.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Lapin keinoja -hankkeen tavoitteena on Lapin maaseudun kehittämisen tuloksien ja vaikuttavuuden esille tuominen, myönteisen kehittämisilmapiirin luominen ja yhteistyöhön kannustaminen. Hankkeen kohderyhmää ovat potentiaaliset Leader -rahoituksen ja Maaseuturahaston -rahoituksen tuensaajat kuten yrittäjät, yhdistykset ja yhteisöt, joita halutaan innostaa kehittämään toimintaansa. Hankkeen tuottamissa sisällöissä kerrotaan maaseutuohjelman vaikutuksista ja mahdollisuuksista esimerkkien kautta ja niitä levitetään hankkeen omien viestintäkanavien lisäksi verkostojen ja median kautta. Sisällöntuotannossa keskitytään erityisesti yritysten kehittämisen ja yhteistyön tuomien mahdollisuuksien esiin tuomiseen. Hanke välittää tietoa Lapissa käynnissä olevista hankkeista ja tuo esille esimerkkejä hyvistä toimintamalleista ja ideoista muualtakin Suomesta. Hanke tuottaa maaseuturahaston rahoitusmahdollisuuksista selkokielistä tietoa eri kohderyhmille räätälöitynä. Hanketoimijoiden viestintävalmiuksia parannetaan koulutuksilla ja eri toimijoiden yhteistyötä edistetään verkostoitumistilaisuuksilla.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

75941

Startdatum

30.09.2018

Slutdatum

04.01.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner