Projekt
Utvecklingsprojekt - 143424

Lapin keinot

Outokaira tuottamhan ry

01.04.2021 - 30.04.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Lapin keinot -hankkeen tavoitteena on tuoda esille innostavasti ja ymmärrettävästi maaseuturahaston kehittämistyön tuloksia sekä toimien vaikuttavuutta Lapissa. Lisäksi hanke viestii maaseuturahaston rahoitusmahdollisuuksista eri kohderyhmille kuten potentiaalisille tuensaajille, jotta he innostuisivat hyödyntämään tukimahdollisuuksia. Hanke luo avoimella viestinnällään myönteistä kehittämisilmapiiriä sekä positiivista mielikuvaa Lapista paikkana asua, elää ja yrittää. Toiminnalla madalletaan myös maaseuturahaston hanketoteuttajien viestintäkynnystä. Hankkeessa järjestetään erilaisia viestintätilaisuuksia teemoittain sekä verkostoitumistilaisuuksia, jotta toimijat oppivat tuntemaan toisensa sekä tekemään yhteistyötä keskenään. Hankkeen ulkoisen viestinnän kohderyhmään kuuluvat potentiaaliset tuensaajat, joille kerrotaan maaseuturahaston mahdollisuuksista innostavasti esimerkkien avulla, tuensaajat, joiden viestintäosaamista parannetaan ja joita autetaan verkostoitumaan keskenään sekä suuri yleisö, jolle viestitään erityisesti tukien vaikuttavuudesta. Sisäisen viestinnän kohderyhmänä ovat Lapin Leader-ryhmät sekä ELY-keskuksen maaseutu- ja energiayksikkö. Hanke ylläpitää aktiivisesti sosiaalisen median kanavia ja jakaa tietoutta maaseuturahastosta laajalle myös tätä kautta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

143424

Startdatum

01.04.2021

Slutdatum

30.04.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner