Hanke
Utvecklingsprojekt - 143424

Lapin keinot

Outokaira tuottamhan ry

31.03.2021 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Lapin keinot -hankkeen tavoitteena on tuoda esille innostavasti ja ymmärrettävästi maaseuturahaston kehittämistyön tuloksia sekä toimien vaikuttavuutta Lapissa. Lisäksi hanke viestii maaseuturahaston rahoitusmahdollisuuksista eri kohderyhmille kuten potentiaalisille tuensaajille, jotta he innostuisivat hyödyntämään tukimahdollisuuksia. Hanke luo avoimella viestinnällään myönteistä kehittämisilmapiiriä sekä positiivista mielikuvaa Lapista paikkana asua, elää ja yrittää. Toiminnalla madalletaan myös maaseuturahaston hanketoteuttajien viestintäkynnystä. Hankkeessa järjestetään erilaisia viestintätilaisuuksia teemoittain sekä verkostoitumistilaisuuksia, jotta toimijat oppivat tuntemaan toisensa sekä tekemään yhteistyötä keskenään. Hankkeen ulkoisen viestinnän kohderyhmään kuuluvat potentiaaliset tuensaajat, joille kerrotaan maaseuturahaston mahdollisuuksista innostavasti esimerkkien avulla, tuensaajat, joiden viestintäosaamista parannetaan ja joita autetaan verkostoitumaan keskenään sekä suuri yleisö, jolle viestitään erityisesti tukien vaikuttavuudesta. Sisäisen viestinnän kohderyhmänä ovat Lapin Leader-ryhmät sekä ELY-keskuksen maaseutu- ja energiayksikkö. Hanke ylläpitää aktiivisesti sosiaalisen median kanavia ja jakaa tietoutta maaseuturahastosta laajalle myös tätä kautta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

143424

Aloituspäivämäärä

31.03.2021

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

kommunikation
sociala medier

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt