Projekt
Utvecklingsprojekt - 58669

Lapinlehmän maito markkinoille – koulutushanke (Lapparikoulu)

Lapin Yliopisto

31.01.2018 - 17.03.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Lapin yliopiston Arktisessa keskuksessa on meneillään lapinlehmään ja sen maitoon liittyvä kartoitushanke Pohjoissuomenkarjan maidon omaleimaisuuden hyödyntäminen (Lappari), jossa on kartoitettu lapinlehmän ja sen maidon käytön nykytilannetta kuten lehmien määrää, maidon jalostuksen tilannetta ja lapinlehmiä pitävien suunnitelmia rotuun kuuluvien lehmien suhteen. Kartoitustyön perusteella on käynyt ilmi, että lapinlehmien lisäämiseen karjaan ja sen maidon hyödyntämiseen on olemassa selkeää kiinnostusta. Maidon jatkojalostuksesta kiinnostuneet tuottajat kokevat maidon hyödyntämisen merkittäväksi esteeksi puutteellisen osaamisen. Tuottajat ja jatkojalostuksesta kiinnostuneet tarvitsevat lisää tietoa jatkojalostuksesta, maidosta ja muista lapinlehmien pidon erityispiirteistä. He haluavat jatkojalostajaksi ponnistamiseen tukea, jota voidaan tarjota koulutuksen ja verkostoinnin avulla. Jatkojalostajia kouluttamalla lapinlehmän maitoa voidaan paremmin hyödyntää ja sitä kautta parantaa maitotilojen monipuolisuutta ja kannattavuutta. Myös markkinoinnin ja tuotekehityksen osaamisessa koetaan olevan puutteita. Koulutushankkeessa järjestetään koulutuksia lapinlehmän maidon tuottajille ja jatkojalostajille, jotka haluavat käyttää tuotteidensa raaka-aineena lapinlehmän maitoa. Tavoitteena on lisätä koulutettavien valmiuksia maidon tuotteistamiseen ja yritystoiminnan aloittamiseen tai laajentamiseen, parantaa lapinlehmän maidon tunnettuutta ja lisätä sen menekkiä ja nostaa tuottajien tästä maidosta saatavaa hintaa. Maidon käsittelyn koulutukset, maitoa koskevan lainsäädännön tuntemuksen lisääminen ja markkinointi¿ ja tuotekehitysosaaminen kasvavat koulutushankkeen myötä. Näin yhä useamman maidontuottajan tulee mahdolliseksi pitää lapinlehmiä taloudellisesti kannattavasti. Hankkeen hakijana on Lapin yliopiston Arktinen keskus, jolla on pitkä kokemus ja asiantuntemus yhteiskunnallisesti vaikuttavasta tutkimus- ja hanketyöskentelystä paikallisten ihmisten ja yhteisöjen kanssa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

58669

Startdatum

31.01.2018

Slutdatum

17.03.2021

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Utbildning som riktar sig till små och medelstora företag som är verksamma inom primär jordbruksproduktion eller förädling av jordbruksprodukter eller saluföring (90 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner