Projekt
Investeringsprojekt - 269617

Lappajärven Kanavapuiston esteetön kulttuuriluontopolku – Jatkoinvestointihanke

Lappajärven kunta

- 30.07.2026

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Lappajärven Kanavapuiston esteetön kulttuuriluontopolku on osa laajempaa kehityshanketta Välijoen alueella. Vuonna 2022 valmistunut 1 km pitkä kulttuuriluontopolku on saanut ELY-rahoitusta ja toimii lähivirkistysalueena. Satunnaiskyselyn perusteella alueelle kaivataan lisää levähdyspaikkoja, esteettisiä monumentteja, käymälää ja siistimpiä istutuksia. Hanke tukee Lappajärven kunnan matkailutavoitteita, erityisesti luonto- ja perhematkailun kehittämistä pohjoisella matkailualueella. Tuleva investointihanke keskittyy vastaamaan kehittämistarpeisiin. Toimenpiteisiin kuuluvat muun muassa kaksi terassialuetta, kaksi tulisijapaikkaa, esteetön WC ja valaistus istutusalueille. Lisäksi suunnitellaan opastekylttejä ilmastonmuutoksesta, hiilen kierrosta ja alueen geologiasta. Hanke on suunniteltu vuosille 2024-2026, ja toteutuksen aikataulu mahdollistaa nopean käynnistyksen syksyllä. Kanavapuiston esteetön kulttuuriluontopolku tarjoaa merkittävän lisän erityisryhmille soveltuvien luontoelämysten tarjontaan Järviseudulla. Esteettömyysvaatimukset otetaan huomioon suunniteltavissa terasseissa ja WC:ssä. Hanke tukee paikallisia strategisia painopisteitä, kuten älykästä maaseutua, yhdenvertaisuutta ja kestävää kehitystä. Lisäksi se liittyy Kraatterijärven Geopark Unescon statukselle -hankkeeseen ja toteuttaa alueen matkailun Master Plania

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

269617

Slutdatum

30.07.2026

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Kärnlandsbygd

Åtgärd

Investeringsprojekt

Underåtgärd

Investeringar i utvecklingen av landsbygdens verksamhetsmiljö

Typ av åtgärd

Investeringar i utvecklingen av landsbygdens verksamhetsmiljö

Åtgärdens specifierare

Allmännyttiga investeringar i utveckling av landsbygdens verksamhetsmiljö

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner