Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 129055

LAPPEENRANNAN HURTANMAA-NYRHILÄ-TUUVA-KÄRKI-RÄNNIKORPI-RUTOLA ALUEEN VALOKUITUVERKKOHANKE

Saimaan Kuitu Oy

31.03.2020 - 30.10.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankealueen valokuituverkkoalue käsittää Lappeenrannan kaupungin Hurtanmaan ja Rutolan alueen. Hankealueella on kaikkiaan 21 yrityskiinteistöä, 233 kotitaloutta ja 76 vapaa-ajan asuntoa. Yhteensä kiinteistöjä on 330. Liittymämäärä tavoite on 72. Lähdetieto on Keycom suunnittelujärjestelmästä Alueella on vakituisia ja vapaa-ajan asukkaita, jotka voisivat tehdä työnsä pääasiassa etätyönä. Hankealueen valokuituverkolla varmistetaan alueen maaseudun tasavertainen kehittyminen tietoliikenneyhteyksissä kaupunkeihin nähden. Langattomilla yhteyksillä ei pystytä nyt eikä tulevaisuudessa varmistamaan vastaavia tietoliikenneyhteyksiä kuin valokuituyhteyksillä. Valokuituverkko tuo uudet mahdollisuudet alueelle ja se on suuri edistysaskel alueen kehittämisessä. Verkon kautta saadaan hankealueelle nopeat ja virheettömät tietoliikenneyhteydet nykyaikaiseen viestintään, viihdepalveluihin, sotepalveluiden perustaksi sekä muihin sähköisiin palveluihin, joiden määrä lisääntyy jatkuvasti. Viranomaisten verkkopalvelut siirtyvät ja ovat jo osin siirtyneet verkkoon tavoiteltaessa syvällistä ja laaja-alaista digitalisaatiota. Näiden palveluiden perusvaatimus on tiedonsiirtoyhteyden luotettavuus (häiriöttömyys), riittävän lyhyt vasteaika ja riittävä nopeus/kapasiteetti. Valokuituverkolla luodaan myös 5G palveluiden valmius valokuituverkkoon liittyjille ja teleoperaattoreille. Digitalisaatiossa Suomi on jäänyt mm. muihin pohjoismaihin verrattuna jälkeen kehityksestä, mitä tälläkin hankkeella kurotaan kiinni.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

129055

Aloituspäivämäärä

31.03.2020

Loppumispäivämäärä

30.10.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.3 Bredbandsinfrastruktur och elektroniska tjänster

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Bredbandsinfrastruktur och e-tjänster, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt