Projekt
Utvecklingsprojekt - 22251

Lappilaisia makuelämyksiä matkailijalle

Lapin ammattikorkeakoulu Oy

01.04.2016 - 16.09.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on lisätä maakunnan toimijoiden tietämystä ja osaamista lappilaisesta lähiruoasta ja puhtaista raaka-aineista. Tavoitteena on vahvistaa lappilaisen lähiruoan ja raaka-aineiden käyttöä matkailupalvelutuotteissa sekä saattaa raaka-aineiden tuottajia ja matkailuyrityksiä sekä kehittäjäorganisaatioita tiiviimpään yhteistyöhön. Yhteistyön ja osaamisen lisääntymisen kautta lisätään liiketoimintamahdollisuuksia sekä tuetaan uusien yritysryhmien muodostumista ja raaka-ainetuotannon pysymistä maakunnassa. Puhtaiden raaka-aineiden ja lähiruoan tuoman lisäarvon hyödyntäminen ja esiintuominen markkinoinnissa ja kilpailukeinona sekä tiedon saattaminen asiakkaiden ulottuville lisäävät laadukkaan lappilaisen lähiruoan arvostusta, kysyntää sekä kehittää yritysten kilpailukykyä ja yritysten verkostoitumista. Toimijoiden verkostoitumisella monipuolistetaan maaseudun yritystoimintaa, lähiruoan tuotantoa ja käyttöä sekä raaka-aineiden saatavuutta. Pohjoinen ruokakulttuuri ja pohjoisiin raaka-aineisiin perustuva ruokavalio on yksi kasvavista maailman ruokatrendeistä. Puhtaiden lappilaisten raaka-aineiden käyttö ja toimijoiden osaamisen kasvattaminen ruokamatkailupalveluiden elämyksellisyydestä vahvistavat Lapin imagoa ja profiloitumista puhtaiden, elämyksellisten, laadukkaiden ja turvallisten ruokamatkailupalveluiden tuottajana. Hankkeen tuloksena perustetaan alueellisia yritysryhmiä verkostoyhteistyön lisäämiseksi. Hankkeessa tuotetaan tiedotusmateriaalia lappilaisista raaka-aineista ja raaka-aineiden tuottajista, lappilaisen lähiruoan tuomasta lisäarvosta matkailupalveluihin sekä ruokamatkailun trendeistä ja matkailijoiden tarpeista. Tuotettua tietoa välitetään artikkelien, julkaisujen, sähköisen materiaalin muodossa sekä järjestämällä yleisiä tiedotustilaisuuksia eri alueilla. Matkailu- ja ravitsemisalan palveluntarjoajien ja raaka-ainetuottajien verkostoitumista edistetään työpajojen avulla.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

22251

Startdatum

01.04.2016

Slutdatum

16.09.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner