Hanke
Utvecklingsprojekt - 115377

Lapset ja nuoret kehiin

Utajärven 4H-yhdistys ry

29.02.2020 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen aikana tavoitteena on tuottaa lapsille, nuorille ja nuorille aikuisille (kantaväestö + maahanmuuttajat) laadukasta ja mielekästä tekemistä omalla paikkakunnallaan. Hanke lähtee liikkeelle kohderyhmän toiveista ja siitä miten he haluavat viettää vapaa-aikaa Utajärvellä. Hankkeen kautta kohderyhmällä on mahdollisuus tulla kuulluksi sekä kertoa toiveensa vapaa-aikamahdollisuuksista. Hankkeessa nuoret pääsevät itse tekemään ja oppimaan uutta. Tavoitteena on toteuttaa 3-5 projektia. Hankkeen aikana nuorista kerätään projektiryhmiä, jotka saavat mahdollisuuden suunnitella ja toteuttaa jotain yhdessä: tapahtuman, harrastekurssin, kohennusta johonkin vapaa-ajantoimintaan, joka on jo olemassa, jne. Hankkeen päätavoite on aktivoida nuoria/nuoria aikuisia osallistumaan heitä itseään koskevien asioiden ja tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen. Hanke edesauttaa nuorten kiinnittymistä omalle kotiseudulle (positiivinen mielikuva paikkakunnasta), tekemällä nuorten aloitteiden ja tarpeiden mukaisia toimenpiteitä. Lisäksi tuloksena tavoitellaan lisääntyvää yhteistyötä ja vuorovaikutusta nuorten ja oman kylän/kunnan toimijoiden kanssa. Tavoitteena on myös lisätä lasten ja nuorten iloa ja innostusta elämään, Toteutettavien projektien kautta tavoitteena on toiminnallisen oppimisen avulla saada uskoa omiin vaikuttamismahdollisuuksiin sekä oppia sosiaalista yhteisöllisyyttä. Samalla kun lapset ja nuoret sekä nuoret aikuiset toimivat aktiivisina oman toiminnan kehittäjinä, he tutustuvat itseensä, toisiinsa, yhteisöönsä ja yhteiskuntaan.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

115377

Aloituspäivämäärä

29.02.2020

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

Flyktingar/invandrare
nätverk
rekreations- och hobbyverksamhet
samhörighet
ungdomar
välfärd

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt