Projekt
Utvecklingsprojekt - 266859

Lapuan kaupungin kaupunkiniittyohjelma 2023 – 2030

Lapuan kaupunki

- 30.08.2026

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Lapuan kaupungin viheraluepalvelut on laatimassa kaupunkiniittyohjelmaa. Hanke koskee Lapua kaupungin omistamia, keskusta taajaman asemakaavoitetulle alueille sijoittuvia avoimia viheralueita, niiden muodostamista niityiksi sekä niiden hoidon suunnittelua luonnonmonimuotoisuus ja ensisijaisesti luonnonvarojen käytön kestävyys ja maisema-arvojen säilyttäminen huomioiden. Hankkeessa kartoitetaan kohteet ja jokaiselle kohteelle tehdään oma hoitokortti huomioidaan kohteen ominaisuudet ja mahdolliset erityispiirteet. Työssä korostetaan vuorovaikutteisuutta ja pyritään sovittamaan monialaisesti eri tavoitteita yhteen. Hankkeen yhteydessä rakennetaan niittypilottikohde, jonka toteuttaminen ja ylläpito toimii maakunnallisena esimerkkinä vaihtoehtoisesta viheralueiden hoidosta.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

266859

Slutdatum

30.08.2026

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Lokala centra på landsbygden (stadnära landsbygd)

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Informationsförmedlingsprojekt

Åtgärdens specifierare

Miljö- och klimatutredningar och planer

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO0

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner