Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 84619

Larsmo Leden

Larsmo kommun

31.03.2019 - 29.06.2021

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Tre befintliga vandringsleder sammanbinds med nya sträckningar till en stor vandringsled som då totalt blir ca 40km lång. Vandringslederna grundförbättras och förses med informationstavlor samt nya vägvisare. Tre barnstigar anläggs längs vandringsleden. Tanken med barnstigarna är att göra lederna mera lockande och lättillgängliga för familjer och andra barngrupper som vill ut i naturen, men som inte klarar av / har tid att gå hela vandringsleden. Vi planerar att utrusta alla tre lederna med en kort, cirka 2 kilometer lång stig som är anpassad för barn.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

84619

Aloituspäivämäärä

31.03.2019

Loppumispäivämäärä

29.06.2021

Onko Leader

ei

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.5 Fritid och investeringar i turism

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Investeringar som gäller fritid och turism

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt