Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 84619

Larsmo Leden

Larsmo kommun

01.04.2019 - 26.10.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Tre befintliga vandringsleder sammanbinds med nya sträckningar till en stor vandringsled som då totalt blir ca 40km lång. Vandringslederna grundförbättras och förses med informationstavlor samt nya vägvisare. Tre barnstigar anläggs längs vandringsleden. Tanken med barnstigarna är att göra lederna mera lockande och lättillgängliga för familjer och andra barngrupper som vill ut i naturen, men som inte klarar av / har tid att gå hela vandringsleden. Vi planerar att utrusta alla tre lederna med en kort, cirka 2 kilometer lång stig som är anpassad för barn.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

84619

Startdatum

01.04.2019

Slutdatum

26.10.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.5 Fritid och investeringar i turism

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Investeringar som gäller fritid och turism

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner