Hanke
Utvecklingsprojekt - 13856

Lasten maaseutuparlamentti – esiselvityshanke

Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy

31.08.2015 - 14.08.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Esiselvitys lasten maaseutuparlamenttitoiminnan kansainvälisen kehittämishankkeen käynnistämiseksi. Lasten maaseutuparlamentti esiselvityshankkeessa tavoitteena on kartoittaa ja valita parhaat kumppanit toteuttamaan kansainvälistä Leader -hanketta, joka osallistaa maaseutualueiden lapset toteuttamaan maaseudun kehittämisohjelmia. Hankkeen aikana valmistuu hankesuunnitelma ja hakemus Leader ohjelmiin 2-5 EU -maassa. Esiselvityshankkeen aikana kehitetään edelleen Etelä-Savossa vuonna 2014 luotua Lasten maaseutuparlamentti konseptia, järjestetään tapahtumaketju syksyllä 2016 Etelä-Savossa sekä seurataan ja neuvotaan, miten parlamentissa esitetyt lasten toiveet voitaisiin toteuttaa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

13856

Aloituspäivämäärä

31.08.2015

Loppumispäivämäärä

14.08.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.1 Utredningar och planer

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Utredningar och planer

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Internationell/Internationalisering
kultur
ungdomar

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt