Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 92969

Lauhanvuoren Hämeenkankaan Geopark -kohteiden maastopalvelujen kehittäminen

Metsähallitus

01.04.2019 - 30.09.2022

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Lauhanvuoren Hämeenkankaan Geopark hakemusalueen maastopalvelujen kehittämishankkeessa jatketaan alueen luontokohteiden maastopalvelujen laadun ja määrän parantamistyötä. Lauhanvuoren ja Hämeenkankaan alueen Geopark-hakemus jätettiin Unescolle marraskuussa 2018. Pääosa Geopark-kohteista on Metsähallituksen hallinnassa. Geopark-alueen kärkikohteiden maastopalvelut eivät määrältään ja laadultaan riitä vastaanottamaan lisääntyviä käyntimääriä. Hankkeen avulla varmistetaan, että alueen kärkikohteet vastaavat tasoltaan Unescon Geopark-statusta. Hankkeen toimenpiteet hyödyttävät kaikkia Geopark-alueella vierailevia retkeilijöitä ja matkailijoita sekä luontomatkailuyritysten asiakkaita. Lisäksi Geoparkin kohderyhmiä ovat lapset ja nuoret sekä paikalliset asukkaat. Mikäli alue saa Geopark-statuksen, ulkomaalaisten matkailijoiden määrän odotetaan kasvavan. Kauhaneva-Pohjankankaalla keskitytään parantamaan Salomaan alueen palveluja kunnostamalla Kyrönkankaan keskiaikaista tietä, laajentamalla pysäköintialuetta, rakentamalla esteetön reittiyhteys ja katselulava suon laitaan sekä katos Salomaan taukopaikalle. Lauhanvuorella linjataan uudelleen ja rakennetaan nähtävyyskohteiden lähireittejä, parannetaan taukopaikkojen palveluja sekä laajennetaan pysäköintialueita. Hämeenkankaalla selkiytetään reittien opastusta rakentamalla lähtöpisteisiin opastaulut ja merkitsemällä reitit viitoin ja värikoodein. Lisäksi Hämeenkankaalle rakennetaan suoluonnon esittelykohde. Alkkianvuorella nostetaan reittien ja opasteiden laatua. Alkkianvuorelle ja Kaidoillevesille toteutetaan tienvarsiopastus. Kaikille hankealueen kohteille lisätään geologisia opastauluja Unescon edellyttämän Geopark-näkyvyyden parantamiseksi sekä selvitetään käyntimääriä ja niiden jakaumaa hankkimalla maastolaskureita. Hankkeen hakija ja toteuttaja on Metsähallituksen Luontopalvelut. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä Geopark-yhdistyksen kanssa. Hanke aloitetaan keväällä 2019 ja se päättyy vuoden 2021 lopussa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

92969

Startdatum

01.04.2019

Slutdatum

30.09.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.5 Fritid och investeringar i turism

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Investeringar som gäller fritid och turism

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner