Projekt
Utvecklingsprojekt - 21936

Lauhanvuori Region Geopark-alueeksi

Kankaanpään kaupunki

01.04.2016 - 24.10.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on toteuttaa Geopark-jäsenyyden saavuttamisen kannalta kriittisimpiä toimenpiteitä Lauhanvuori Region -alueella ja hakea Geopark-jäsenyyttä 2018 syksyllä. Tavoitteena on luoda Geopark-toimintamalli, joka perustuu konkreettiseen, sopimukselliseen yhteistyöhön sekä alueen sisällä että alueen ulkopuolisten tahojen kanssa. Hankkeessa toteutetaan kehittämistoimia Geopark-kriteereiden mukaisesti. Jäseneksi pyrkiviltä edellytetään erityisesti seuraavien kokonaisuuksien olemassaoloa ja kehittämistä, ja hankkeen toimenpiteet kohdistuvat niihin: 1. Tietosisältö ¿ Geologiset kohteiden määrä, laatu, ainutlaatuisuus, merkittävyys (kansainvälinen, kansallinen, alueellinen, paikallinen) ja niiden suojelu sekä miten niistä viestitään yleisölle (paikallisille ja matkailijoille), kohteet inventoidaan ja tieto popularisoidaan yleisökäyttöön. ¿ Luonto- ja kulttuuriperintö ja niiden merkittävyys (kansainvälinen, kansallinen, alueellinen, paikallinen) sekä miten niistä kerrotaan sekä alueella että matkailijoille. Kohteita inventoidaan ja tuotetaan aineistoja yleisökäyttöön. 2. Geopark-toimintamalli ¿ Luodaan Geoparkin hallintorakenne ja pitkän aikajänteen strategiset suunnitelmat (aluerajaus, Master Planit, markkinointistrategiat, kestävän matkailun sopimukset, opastuksen järjestäminen jne.) ¿ Edistetään tutkimusaktiivisuutta, gradujen, väitöskirjojen jne. tuottamista, alueella 3. Ympäristökasvatus ¿ Yhteistyöryhmä, ympäristökasvatusohjelmat ja -materiaalit, koulutus, opastus, Geopark Rangerit 4. Yritykset ja paikallistalous ¿ Geomatkailu: saavutettavuus, opastusrakenteet, aktiviteetit, Geopark Rangerit jne. ¿ Kestävä aluetalous: paikallisten tuotteiden menekin edistäminen ja yhteistyö yritysten kanssa Hankkeen kohderyhmiä ovat alueen kunnat, yritykset, yhdistykset, Metsähallitus, LUKE sekä muut yhteistyökumppanit laajasti alueella ja sen ulkopuolella (esim. korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja matkailutoimijat sekä Geopark-verkosto kotimaassa ja kansainvälisesti)

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

21936

Startdatum

01.04.2016

Slutdatum

24.10.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner