Hanke
Utvecklingsprojekt - 192868

LCA4FARMS – hiili- ja vesiviisaus Satakunnan maatiloille

Pyhäjärvi-instituuttisäätiö sr

28.02.2022 - 30.12.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Suomen valtio on asettanut ympäristötavoitteita, joihin yritysten tulee vastata. Tämän lisäksi kuluttajat ovat yhä tietoisempia kuluttamansa ruoan ympäristöjalanjäljestä. Tämän vuoksi satakuntalaisten yritysten, niin alkutuotannon kuin tuotantoketjujenkin, on pystyttävä pienentämään ympäristöjalanjälkeään pysyäkseen potentiaalisina kilpailijoina alalla. Hankkeessa toteutetaan tilatason ympäristöpäästölaskelmia ja elinkaariarviointeja hyödyntämällä avoimia laskenta-alustoja ja tietokantoja. Laskelmilla eritellään päästölähteet, jolloin hiili- ja vesiviisaita toimenpiteitä voidaan kohdentaa tarkemmin ja tehokkaammin tila- ja tuotantosuuntatasolla. Toteutussalue on Satakunta ja pääkohderyhmänä maanviljelijät.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

192868

Aloituspäivämäärä

28.02.2022

Loppumispäivämäärä

30.12.2023

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

Bioekonomi
Cirkulär ekonomi
Hållbar affärsverksamhet
Kvalitets- och andra ansvarssystem
bioenergi
energieffektivitet
husdjursproduktion
innovation/försök
jordbruk
klimatförändring
naturens mångfald
nätverk
produktutveckling
resurseffektivitet
växtproduktion
Återanvändning av näringsämnen
Östersjön
återvinning

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt