Projekt
Utvecklingsprojekt - 192868

LCA4FARMS – hiili- ja vesiviisaus Satakunnan maatiloille

Pyhäjärvi-instituuttisäätiö sr

01.03.2022 - 31.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Suomen valtio on asettanut ympäristötavoitteita, joihin yritysten tulee vastata. Tämän lisäksi kuluttajat ovat yhä tietoisempia kuluttamansa ruoan ympäristöjalanjäljestä. Tämän vuoksi satakuntalaisten yritysten, niin alkutuotannon kuin tuotantoketjujenkin, on pystyttävä pienentämään ympäristöjalanjälkeään pysyäkseen potentiaalisina kilpailijoina alalla. Hankkeessa toteutetaan tilatason ympäristöpäästölaskelmia ja elinkaariarviointeja hyödyntämällä avoimia laskenta-alustoja ja tietokantoja. Laskelmilla eritellään päästölähteet, jolloin hiili- ja vesiviisaita toimenpiteitä voidaan kohdentaa tarkemmin ja tehokkaammin tila- ja tuotantosuuntatasolla. Toteutussalue on Satakunta ja pääkohderyhmänä maanviljelijät.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

192868

Startdatum

01.03.2022

Slutdatum

31.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner