Projekt
Utvecklingsprojekt - 62880

Ledningssystem för mikroföretag i svenska Österbotten II

Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi

01.04.2018 - 01.11.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Projektets syfte är att hjälpa mikroföretagen att skapa ledningssystem som ger dem bättre möjligheter och förutsättningar att klara sin kurrenssituationen på ett för företaget fördelaktigt vis. Det innebär bland annat att de kan sköta leveranser av varor/tjänster på ett kundtillfredsställande sätt och ledningssystemet gör företagets verksamhet struktur, stabilitet, ökad konkurrenskraft och stigande lönsamhet. Inom projektet ordnas gemensamma dagar där föreläsningar (utgående från studiehelheterna) varvas med övningar, enskilda konsulteringsdagar per företag, eget arbete utgående från givna mallar, intern revision per företag och extern revision (certifiering) för den som är intresserad

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

62880

Startdatum

01.04.2018

Slutdatum

01.11.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Företagsgruppens utvecklingsprojekt (75 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner