Projekt
Utvecklingsprojekt - 110045

Ledningssystem för mikroföretag i svenska Österbotten III

Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi

01.02.2020 - 30.04.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Projektets syfte är att hjälpa mikro- och småföretag att skapa ett ledningssystem som ger dem bättre möjligheter och förutsättningar att klara konkurrenssituationen på ett för företaget fördelaktigt vis. Det innebär bland annat att de kan sköta leveranser av varor och tjänster på ett kundtillfredsställande sätt och ledningssystemet ger företagets verksamhet struktur, stabilitet, ökad konkurrenskraft och stigande lönsamhet. Målgruppen är 10 mikro- eller småföretag som förbundit sig att delta i projektet. Företagen verkar inom varierande branscher, men har alla gemensamt att de har en potential och vilja att växa och utvecklas. Ett centralt mål i projektet är att respektive företag skall få beredskap att ställa om sin verksamhet beroende på kunders önskemål och gällande lagstiftning. Inom projektet ordnas gemensamma dagar där föreläsningar (utgående från studiehelheterna) varvas med övningar, enskilda konsulteringsdagar per företag, eget arbete utgående från givna mallar, samt intern revision per företag och extern revision (certifiering) för den som är intresserad.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

110045

Startdatum

01.02.2020

Slutdatum

30.04.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Företagsgruppens utvecklingsprojekt (75 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner