Hanke
Utvecklingsprojekt - 110045

Ledningssystem för mikroföretag i svenska Österbotten III

Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi

31.01.2020 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Projektets syfte är att hjälpa mikro- och småföretag att skapa ett ledningssystem som ger dem bättre möjligheter och förutsättningar att klara konkurrenssituationen på ett för företaget fördelaktigt vis. Det innebär bland annat att de kan sköta leveranser av varor och tjänster på ett kundtillfredsställande sätt och ledningssystemet ger företagets verksamhet struktur, stabilitet, ökad konkurrenskraft och stigande lönsamhet. Målgruppen är 10 mikro- eller småföretag som förbundit sig att delta i projektet. Företagen verkar inom varierande branscher, men har alla gemensamt att de har en potential och vilja att växa och utvecklas. Ett centralt mål i projektet är att respektive företag skall få beredskap att ställa om sin verksamhet beroende på kunders önskemål och gällande lagstiftning. Inom projektet ordnas gemensamma dagar där föreläsningar (utgående från studiehelheterna) varvas med övningar, enskilda konsulteringsdagar per företag, eget arbete utgående från givna mallar, samt intern revision per företag och extern revision (certifiering) för den som är intresserad.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

110045

Aloituspäivämäärä

31.01.2020

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Företagsgruppens utvecklingsprojekt (75 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

Kvalitets- och andra ansvarssystem
utvecklande av företagsgrupp

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt