Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 187648

Leikkipuisto

Auttoisten-Neroskulman kyläyhdistys ry

01.12.2021 - 31.12.2022

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Auttoisten-Neroskulman kyläyhdistys rakentaa Auttoisten kylälle leikkipuiston lapsiperheiden viihtyvyyden lisäämiseksi.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

187648

Startdatum

01.12.2021

Slutdatum

31.12.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner