Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 180912

Leikkipuisto Pulkkilan taajamaan

Pulkkilan Seura ry

18.03.2022 - 31.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Pulkkilan taajamasta puuttuu kokonaan yleinen nykyaikaisilla leikkilaitteilla varustettu lasten leikkipuisto. Tarve leikkipuistolle on ilmeinen, sillä lapsiperheitä asuu alueella paljon. Leikkipuisto toimisi mm. lapsiperheiden kokoontumispaikkana, jossa sekä lapset että vanhemmat voisivat tavata toisiaan. Leikkipuisto toimisi kylää elävöittävänä elementtinä, loisi yhteisöllisyyttä ja olisi selvä vetovoimatekijä pitäjälle muuttoa harkitseville. Leikkipuiston suunnittelussa huomioidaan keskeinen mutta turvallinen sijainti sekä helppo saavutettavuus. Puiston varusteluun kuuluvat helposti huollettavat turvalliset leikkivälineet eri-ikäiset lapset huomioiden, aistien virikkeellistä aktivointia ja leikkikeskeisyyttä unohtamatta. Puiston kunnossapito, siisteys ja viihtyisyys on huomioitu suunnittelussa, kuten esimerkiksi pöytäryhmät eväsretkiä varten ja alueen valaistus iltakäyttöä ajatellen. Talvikäyttö huomioiden puistoalueella on tilaa perustaa pieni kumpare mäenlaskupaikaksi. Alueen käyttöönoton jälkeen voidaan harkita jopa kesäkioskin perustamista puistoalueen yhteyteen. Puiston käytön johtavana ajatuksena on luoda ulkoilualue koko kylän viihtyisyyden lisäämiseksi, esimerkiksi retkikohteeksi tai levähdyspisteeksi lenkkipolun varrelle. Puistossa on mahdollista toteuttaa esimerkiksi leikkipuistotoimintaa, erilaisia kerhotapaamisia ja virkistyspäiviä. Leader-rahoitusta haetaan kattamaan hankkeen rakennusvaiheen materiaalikuluja. Leikkivälineet, leikkialueiden pohjan maa-ainekset, puistokalusteet, aitamateriaalit sekä istutukset hankitaan pääasiassa hankerahoituksen turvin. Suurin osa työvaiheista leikkikalusteiden asennus mukaan lukien suoritetaan talkootyönä. Hankkeella on laaja paikallisten yhteisöjen ja asukkaiden tuki. Siikalatvan kunta tukee hanketta mm. väylän kunnostuksen osalta. Yhteistyönä hankittu leikkipuisto ansaitsee käyttäjiensä arvostusta, edesauttaa alueen kunnossapitoa ja viihtyisyyttä sekä aktivoi hyödyntämään puiston käyttökapasiteettia.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

180912

Startdatum

18.03.2022

Slutdatum

31.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner