Projekt
Utvecklingsprojekt - 255890

Lentopallojaoston kv-yhteistyöhanke

Kauhajoen Karhu r.y.

- 29.06.2026

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hanke mahdollistaa nuorten lentopalloilijoiden harrastustoiminnan jatkumon luomalla erilaisia kannustimia vuosien varrelle. Hankkeen avulla nuoret voivat harrastaa lentopalloa monipuolisessa harjoitteluympäristössä riippumatta nuoren sosioekonomisesta taustasta. Hanke vahvistaa nuorten urheilullista ja sosiaalista kehitystä tulevien vuosien, murrosiän, aikana. Hankkeen avulla kehitetään Kauhajoen Karhu r.y.:n lentopallojaoston valmennustaitoja ja -tietoja paikallisesti, alueellisesti sekä kansainvälisesti. Hanke mahdollistaa hankkeen jälkeenkin yhteistyön jatkuvuuden, kun on luotu valmiita kontakteja niin paikallisesti, alueellisesti kuin kansainvälisestikin.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

255890

Slutdatum

29.06.2026

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Lokala centra på landsbygden (stadnära landsbygd)

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av service och verksamhetsmiljö på landsbygden

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner