Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 157715

Lestijärven Metsästys- ja Ammuntasimulaattori

Lestijärven Metsästysyhdistys ry

04.02.2021 - 01.03.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Lestijärven metsästysyhdistys hankkii metsästys ja/tai ammuntasimulaattorin metsästyksestä ja ampumaharjoittelusta kiinnostuneiden käyttöön. Simulaattoria voidaan siirtää paikasta toiseen, mutta ensisijaisesti tavoitteena on harjoitella ammuntaa yhdessä paikassa. Tavoitteena on saada simulaattori mahdollisimman laajaan käyttöön lähinnä lestijärvellä mutta myöskin mahdollisille vierailijoille. Laajan käyttäjäkunnan saavuttamiseksi Lestijärven metsästysyhdistys on koonnut monipuolisen yhteistyöverkoston eri järjestöistä ja yhdistyksistä. Hankkeen tavoiteena on erityisesti nuorten saaminen mukaan metsästys- ja ammuntaharrastuksen pariin. Metsästys ja ammunta on luvanvaraista toimintaa. Ampumasimulaattori mahdollistaa harrastuksen aloittamisen; perehtymisen lajiin ilman aikaisempaa kokemusta tai ilman aseiden hallussapitolupia sekä metsästyslupia. Simulaattorin metsästystilanteet ja harjoitteet koostuu erilaisista jahtimuodoista, kuten vesilinnustuksesta, hirvijahdista, karhujahdista hyvin luonnonmukaisissa olosuhteissa. Monet nuoret kokevat metsästysharrastuksen aloituskynnyksen korkeaksi, mikä onkin valitettavaa, varsinkin jos heillä ei ole perheessä ketään metsästävää kaveria. Simulaattori avulla kokeneiden metsästäjien on helppo ohjata nuorisoa uuden harrastuksen pariin turvallisissa olosuhteissa ympäri vuoden, ennen oikeisiin ammuntoihin ja metsästystilaanteisiin siirtymistä. Ensimmäistä ase- tai rinnakkaislupaa hankittaessa viranomaiset tiedustelevat harrastuneisuutta, joka voidaan omalta osaltaan toteennäyttää simulaattoriharjoittelulla.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

157715

Startdatum

04.02.2021

Slutdatum

01.03.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.5 Fritid och investeringar i turism

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Investeringar som gäller fritid och turism

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner