Projekt
Utvecklingsprojekt - 50340

LEV OCH LÄR – OPPIA IKÄ KAIKKI – LIVE AND LEARN

Jakobstads Åldringsvänner rf, Pietarsaaren Vanhustenystävät ry

28.02.2018 - 19.01.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Projektets syfte är bygga upp ett nätverk med avsikt att främja äldres friska hemmaboende, stöda delaktighet och sociala relationer, minska känslan av ensamhet samt stöda äldres kunskapsbehov i nya livssituationer och bidra till en aktiv region. Projektet är ett interaktivt, tvåspråkigt (finska, svenska) projekt som verkar i Jakobstadsregionen i samarbete mellan Jakobstads Åldringsvänner r.f. och Yrkeshögskolan Novia. Projektet som riktar sig till äldre (65+) fyller ett behov av kunskap i förändrade livsförhållanden för seniorer. Genom att interaktivt skapa anpassade, tvåspråkiga studier för seniorer uppfylls detta behov.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

50340

Startdatum

28.02.2018

Slutdatum

19.01.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner