Projekt
Utvecklingsprojekt - 8742

Levande historia i skärgårdsmuseer

Sydkustens landskapsförbund rf

01.10.2015 - 26.06.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Syftet med projektet är att dokumentera och levandegöra historia i form av tio korta, pedagogiska filmer som berättar om verksamhet eller föremål som varit viktiga för skärgården, såsom vargjakt, skolresor eller kalkbränning. Film är ett fungerande medium för att förmedla information om gångna tider, om livsstil förr eller om användning av olika verktyg, som inte längre används. Projektet planeras och genomförs i nära samarbete med museipersonalen och hembygdsaktiva. Lokalbefolkning engageras och involveras i arbetet och museernas betydelse för lokalsamhället stärks samtidigt som lokalhistoria dokumenteras. Målet är att öka museernas attraktionskraft samt allmänhetens och museibesökarnas kunskaper om historia och kulturarv genom att använda nya presentationsmetoder i de åboländska museerna. Filmerna visas för museibesökare i alla deltagande museer. Dessutom kommer filmerna och övrigt material att finnas tillgängligt som fördjupningsmaterial för museerna, hembygdsföreningar, skolor, organisationer och t.ex. äldreomsorgen. Filmerna görs i pedagogisk anda för att tilltala barn och unga.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

8742

Startdatum

01.10.2015

Slutdatum

26.06.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner