Projekt
Utvecklingsprojekt - 141988

Levande landsbygd genom ökad delaktighet bland seniorer

Gamlakarleby Åldringsvänner rf

01.12.2020 - 21.12.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Projektets mål är att bidra till en mer levande landsbygd genom ökad delaktighet bland seniorer. Under projektets gång kommer vi att starta seniorklubbar i byarna Öja, Såka och Rödsö. Klubbarna ordnas en gång / vecka under året 2021. Programmet i grupperna är varierande och har som mål att upprätthålla funktionsförmågan samt att öka det sociala kapitalet.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

141988

Startdatum

01.12.2020

Slutdatum

21.12.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner