Hanke
Utvecklingsprojekt - 141988

Levande landsbygd genom ökad delaktighet bland seniorer

Gamlakarleby Åldringsvänner rf

30.11.2020 - 27.02.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Projektets mål är att bidra till en mer levande landsbygd genom ökad delaktighet bland seniorer. Under projektets gång kommer vi att starta seniorklubbar i byarna Öja, Såka och Rödsö. Klubbarna ordnas en gång / vecka under året 2021. Programmet i grupperna är varierande och har som mål att upprätthålla funktionsförmågan samt att öka det sociala kapitalet.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

141988

Aloituspäivämäärä

30.11.2020

Loppumispäivämäärä

27.02.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

byaverksamhet
åldrande befolkning

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt