Projekt
Utvecklingsprojekt - 206176

Levande landsbygd med hjälp av digitalisering för seniorer

Gamlakarleby Åldringsvänner rf

30.11.2022 - 30.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Projektets målsättning är att med hjälp av digitalisering befrämja funktionsförmågan bland de som deltar i projektet. Med bättre funktionsförmåga, kan man bo längre hemma, utan att behöva flytta in till ett boende. Projektet vill också svara på de problem som uppstår, då det inte finns tillräckligt med personal inom social- och hälsovården, och servicen för de äldre blir begränsad. Många serviceformer är koncentrerade till centrum, vilket gör att de som bor på landsbygden blir utanför eller har svårare att delta. Med hjälp av digitalisering kan man ta del av vissa tjänster och verksamhet som finns utanför landsbygden. Projektet vill bidra till jämlikhet mellan äldre som bor på landsbygden och de som bor mer centralt.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

206176

Startdatum

30.11.2022

Slutdatum

30.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner