Projekt
Utvecklingsprojekt - 108329

Liedon kotiseutuportaali – ovi kyliin ja kulmakuntiin

Nautelankoski-säätiö sr

01.11.2019 - 31.12.2022

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Liedon kotiseutuportaali - ovi kyliin ja kulmakuntiin -hankkeen tavoitteena on luoda Liedon museon verkkosivuston (www.liedonmuseo.fi) yhteyteen oma portaali, joka esittelee Liedon kyliä kulmakunnittain. Aiemmin Liedon museoon tallennettua aineistoa täydentämään kerätään kylistä uutta tietoa haastattelemalla, järjestämällä muistelutilaisuuksia, valokuvaamalla ja videoimalla. Kyliä ja niiden kulttuuriperintöä kohdellaan samanarvoisesti riippumatta niiden sijainnista, koosta, iästä tai kyläläisten omasta aktiivisuudesta. Kylien omaleimainen luonne nostetaan esiin ja jokaisesta kylästä etsitään ¿se juuri tälle kylälle ominainen juttu¿. Koska kylät ovat erilaisia, niitä myös esitellään kotiseutuportaalissa eri tavoin. Digitaalinen portaali tuo tarjontaan aivan uuden ulottuvuuden: Kylistä luodaan aineelliseen ja aineettomaan kulttuuriperintöön liittyviä kiinnostavia kirjallisia ja digitaalisia tarinoita, äänimaisemia, valokuvakoosteita ja videoita. Tavoitteena on paitsi tarinallinen kerronta myös vanhojen dokumentointien avaaminen ja hyödyntäminen sekä tiedon popularisointi. Lietolaisilla on hankkeen avulla toteutetun kotiseutuportaalin avulla mahdollisuus tutustua oman alueensa kulttuuriperintöön ja sitä kautta juurtua kotikuntaansa. Asuinpaikan näkyväksi tekeminen lisää sen merkityksellisyyden kokemista. Tällöin alueella on historia, merkitys. Kun kylän identiteetti vahvistuu näkyväksi tulemisen kautta, myös elinvoimaisuus lisääntyy. Hanke hyödyttää lietolaisia ja kaikkia, jotka ovat kiinnostuneita Liedon kylistä ja niiden aineellisesta ja aineettomasta kulttuuriperinnöstä. Hankkeella on matkailullista merkitystä. Kotiseutuportaali tukee kyliin suuntautuvien matkailureittien suunnittelua sekä mahdollistaa virtuaalimatkailun. Hankkeen aikana kerätty uusi dokumentointiaineisto tallennetaan Liedon museon arkistoon, jossa se on tutkijoiden käytössä myös hankkeen päätyttyä. Hankkeen päätyttyä kotiseutuportaalin ylläpitämisestä ja kehittämisestä vastaa Liedon museo.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

108329

Startdatum

01.11.2019

Slutdatum

31.12.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner