Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 108763

LIhan käsittelytila

Vimpelin Sääksjärven Metsästysseura ry

14.01.2020 - 30.12.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Säädökset täyttävä tila mahdollistaa kotitalouksien paremman elintarviketurvallisuuden, vähentää hävikkiä, villiruuan myynnin sekä lihan käsittelyyn liittyvien koulutusten järjestämisen. Myös muut toimijat (kylän seurat, kotitarveteurastajat, pienyrittäjät) voita hyödyntää tilaa vastaaviin tarkoituksiin. Asianmukaiset tilat mahdollistavat paikallisen identiteettiin vahvasti liittyvän metsästysharrastuksen jatkuvuuden ja uudistamisen. Ekologisen villiruuan hankinnan lisäksi metsästysseuran jäsenistön tietotaot ja toiminta hyödyttää tienkäyttäjiä, metsänomistajia ja virkavaltaa; alueen luontoa eläinten ruokintapaikkojen, järven puhdistuskalastuksen sekä haitallisten vieraslajien torjunnan kautta; luonnon monipuolisuuden säilymistä kannanhoidollisen metsästyksen kautta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

108763

Aloituspäivämäärä

14.01.2020

Loppumispäivämäärä

30.12.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt