Projekt
Utvecklingsprojekt - 12635

Lihatilan talous ja johtaminen

Vaasan Yliopisto

29.02.2016 - 27.11.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Lihatilojen talous ja johtaminen -hanke on tarkoitettu lihakarjan tuottajille. Hankkeeseen voivat osallistua sekä sian- että naudanlihan tuottajat. Hankkeessa tarkastellaan lihantuotannon muuttuvaa toimintaympäristöä ja koko tuotannon arvoketjua. Hankkeen toteuttavat Vaasan yliopiston Levón-instituutti ja A-Tuottajat Oy yhteistyönä. Hanke toteutetaan lyhytkestoisena koulutusohjelmana, joka toistetaan neljällä paikkakunnalla: Seinäjoella, Iisalmessa, Oulaisissa ja Vaasassa, jossa on ruotsinkielinen ryhmä. Koulutusohjelman sisältönä on muuttuva maailma ja muuttuva lihantuotannon arvoketju, kustannustietoisuus ja johtamisen merkitys muuttuvassa tuotanto- ja markkinaympäristössä. Lihatilojen talous ja johtaminen hankkeessa keskitytään lihantuottajien liiketoimintaosaamisen kehittämiseen ja hankkeen jälkeen osallistujat voivat halutessaan syventää ja laajentaa liiketoimintaosaamistaan eri toimijoiden tarjoamissa pitkäkestoisissa koulutusohjelmissa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

12635

Startdatum

29.02.2016

Slutdatum

27.11.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Utbildning som riktar sig till små och medelstora företag som är verksamma inom primär jordbruksproduktion eller förädling av jordbruksprodukter eller saluföring (90 procent).

Projektkaraktär

Interregional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner