Projekt
Utvecklingsprojekt - 160672

LIHY-hanke: Liikunnasta hyvinvointia

Alavuden kaupunki

01.04.2021 - 31.10.2022

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen päätavoite on Kuusiokuntien alueen asukkaiden (1) fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin kohentaminen. Kohentamalla kuntoa ja edistämällä fyysistä aktiivisuutta ennaltaehkäistään sairauksia, mikä on suuri kansanterveydellinen hyöty. Toisena tärkeänä tavoitteena on (2) uusien palvelumuotojen kehittäminen sekä niiden saavutettavuuden ja tavoitettavuuden parantaminen. Palvelujen runsastuminen sekä monipuolistuminen lisää elinvoimaa ja vetovoimaa kuntiin ja kuntien kylille. Jotta tavoitteet olisivat saavutettavissa, tarvitaan siihen erilaisten toimijoiden, kuten yritysten, yhdistysten, kuntien liikuntapalvelujen, kansalaisopiston ja seurojen välistä (3) yhteistyötä. Yhteistyöllä voi olla yrityksien vetovoiman parantuminen, jossa kysynnällä voidaan saada aikaiseksi kokonaan uusia käyttäjäryhmiä. Hankkeen tavoitteena on selkiyttää hyvinvoinnin ja fyysisen aktiivisuuden palveluja, poistaa päällekkäisyyksiä sekä lisätä aitoa yhteistoimintaa, josta kaikki osapuolet hyötyisivät.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

160672

Startdatum

01.04.2021

Slutdatum

31.10.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner