Hanke
Utvecklingsprojekt - 160672

LIHY-hanke: Liikunnasta hyvinvointia

Alavuden kaupunki

31.03.2021 - 30.10.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen päätavoite on Kuusiokuntien alueen asukkaiden (1) fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin kohentaminen. Kohentamalla kuntoa ja edistämällä fyysistä aktiivisuutta ennaltaehkäistään sairauksia, mikä on suuri kansanterveydellinen hyöty. Toisena tärkeänä tavoitteena on (2) uusien palvelumuotojen kehittäminen sekä niiden saavutettavuuden ja tavoitettavuuden parantaminen. Palvelujen runsastuminen sekä monipuolistuminen lisää elinvoimaa ja vetovoimaa kuntiin ja kuntien kylille. Jotta tavoitteet olisivat saavutettavissa, tarvitaan siihen erilaisten toimijoiden, kuten yritysten, yhdistysten, kuntien liikuntapalvelujen, kansalaisopiston ja seurojen välistä (3) yhteistyötä. Yhteistyöllä voi olla yrityksien vetovoiman parantuminen, jossa kysynnällä voidaan saada aikaiseksi kokonaan uusia käyttäjäryhmiä. Hankkeen tavoitteena on selkiyttää hyvinvoinnin ja fyysisen aktiivisuuden palveluja, poistaa päällekkäisyyksiä sekä lisätä aitoa yhteistoimintaa, josta kaikki osapuolet hyötyisivät.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

160672

Aloituspäivämäärä

31.03.2021

Loppumispäivämäärä

30.10.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.1 Utredningar och planer

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Utredningar och planer

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

byaverksamhet
nya tjänster
rekreations- och hobbyverksamhet
samhörighet
välfärd
åldrande befolkning

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt