Projekt
Utvecklingsprojekt - 8119

Liikennebiokaasua Pohjois-Karjalaan – esiselvityshanke

ProAgria Pohjois-Karjala ry

02.06.2015 - 27.11.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Esiselvityshankkeen tavoitteena on löytää sopivin yritysmuoto biokaasun jalostuksesta ja jakelusta vastaavalle yritykselle sekähakea yhteistyö- ja rahoittajakumppanit. Selvitetään mahdollisuudet toteuttaa hanke yleishyödyllisenä investointihankkeena, jossa toteuttajana on joko yleishyödyllinen toimija(hakijana voittoa tavoittelematon yhtiö tai osuuskunta) tai julkisoikeudellinen toimija (hakijana kunta, kuntayhtymä tai muu julkisoikeudellinen yhteisö). Esiselvityshankkeessa syntyy tulevaa investointihanketta varten malli, jolla tehdään päätökset liikennebiokaasun jalostus- ja tankkaus järjestelyistä ja vaiheistamisesta hankealueella. Selvityksen perusteella tehdään päätökset investointihankkeen hakemisesta ja toteuttamisesta kolmivaiheisena kokonaisuutena. Vaiheistaminen tehdään siten, että 1. vaiheessa investointi kohdistuisi Kiteellä tuotettavan biokaasun jalostamisen liikennebiokaasuksi ja tankkauspisteeseen, 2. vaiheessa Joensuun seudun tankkauspisteeseen ja kaasunkuljetuskalustoon sekä sähköautojen latauspisteeseen samanaikaisesti Kiteen hankkeen kanssa ja 3. vaiheessa Ylä- Karjalan tankkauspisteeseen ja kaasunkuljetuskalustoon 2-3 vuoden kuluttua vaiheiden 1 ja 2 jälkeen. Hankkeen toimintaalueena on Pohjois-Karjala. Hankkeen kohderyhmät: kehittämisyhtiöt, kunnat, Karelia AMK, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, alueella toimivat muut mahdolliset yritykset ja yhtiöt. Yleishyödyllinen investointihanke tarvitsee luotettavan, vakavaraisen ja asiaan sitoutuneen hakijan. Aiemmin tehtyjen selvitysten mukaan kunnilla ei ole halukkuutta toimia investointihankkeen hakijana, mutta osa kunnista olisi valmis muulla tavoin rahoittamaan yleishyödyllistä investointihanketta ja edistämään omilla hankinnoillaan liikennebiokaasun käyttöönottamista. Hyödynsaajina ovat kunnat ja kaupungit sekä hankkeessa kartoitetut organisaatiot ja yritykset että tavalliset autoilijat. Hyödynsaajana voidaan pitää myös jatkossa toteutettavaa liikennebiokaasun jalostajaa ja jakelijoita.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

8119

Startdatum

02.06.2015

Slutdatum

27.11.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner