Hanke
Utvecklingsprojekt - 35286

Liiketaloudellinen ja kannattava metsänomistajuus

Työtehoseura ry, ruotsiksi Arbetseffektivitetsföreningen rf

31.12.2016 - 12.12.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Energia- ja ainespuun kysynnän kasvua on ennustettu lähivuosille, ja onkin mahdollista, että erityisesti Etelä-Suomessa kilpailu puuraaka-aineesta kiristyy merkittävästi. Tässä tilanteessa on tärkeää vahvistaa puuntarjontaa tukevia tekijöitä. Yhtenä keskeisenä toimenpiteenä tässä on yksityismetsien puun tarjonnan edistäminen, johon voidaan vaikuttaa kehittämällä yrittäjämäisen metsänomistuksen toimintaedellytyksiä. Hankkeen tavoitteena on parantaa metsänomistajien (erityisesti uusien ja etäällä metsästään asuvien) metsätaloudellista osaamista ja samalla kehittää yksityismetsänomistusta liiketaloudellisin painotuksin. Hankkeessa välitetään taloustietoa metsänomistajille - tavoitteena kannattava puuntuotanto, joka johtaa metsänomistajien aktivoitumiseen, metsien hoidon tehostumiseen ja puun tarjonnan lisääntymiseen hankkeen toiminta-alueella. Ensisijaisina hyödynsaajina ovat yrittäjyydestä kiinnostuneet metsänomistajat, mutta hanke hyödyttää myös metsäteollisuutta, metsänomistajien neuvonta- ja edunvalvontajärjestöjä sekä alan kone- ja laitevalmistajia. Hankkeessa tiedotetaan ja kampanjoidaan kannattavan metsätalouden puolesta yleisötilaisuuksissa ja sosiaalisessa mediassa. Erityishuomion kohteena ovat uudet ja etämetsänomistajat, ja tavoitteena on tiedotuskampanjan tukemana käynnistää noin kymmenen vertaisryhmää, joissa osanottajat ratkaisevat valmentajan ohjaamina omien metsiensä kannattavuuskysymyksiä. Vertaisryhmien toiminnassa hyödynnetään monipuolisesti sekä fyysisiä että virtuaalisia oppimisympäristöjä. Samalla otetaan käyttöön metsätalouden johtamista ja suunnittelua palvelevat, sähköiset ja mobiilit työkalut.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

35286

Aloituspäivämäärä

31.12.2016

Loppumispäivämäärä

12.12.2019

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Utbildning som riktar sig till skogsbruksbranschen (90%).

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Bioekonomi
Ny affärsverksamhet
Skogsenergi
bioenergi
digitalisering
hållbar användning av skog
sociala medier

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt