Projekt
Utvecklingsprojekt - 35286

Liiketaloudellinen ja kannattava metsänomistajuus

Työtehoseura ry, ruotsiksi Arbetseffektivitetsföreningen rf

01.01.2017 - 12.12.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Energia- ja ainespuun kysynnän kasvua on ennustettu lähivuosille, ja onkin mahdollista, että erityisesti Etelä-Suomessa kilpailu puuraaka-aineesta kiristyy merkittävästi. Tässä tilanteessa on tärkeää vahvistaa puuntarjontaa tukevia tekijöitä. Yhtenä keskeisenä toimenpiteenä tässä on yksityismetsien puun tarjonnan edistäminen, johon voidaan vaikuttaa kehittämällä yrittäjämäisen metsänomistuksen toimintaedellytyksiä. Hankkeen tavoitteena on parantaa metsänomistajien (erityisesti uusien ja etäällä metsästään asuvien) metsätaloudellista osaamista ja samalla kehittää yksityismetsänomistusta liiketaloudellisin painotuksin. Hankkeessa välitetään taloustietoa metsänomistajille - tavoitteena kannattava puuntuotanto, joka johtaa metsänomistajien aktivoitumiseen, metsien hoidon tehostumiseen ja puun tarjonnan lisääntymiseen hankkeen toiminta-alueella. Ensisijaisina hyödynsaajina ovat yrittäjyydestä kiinnostuneet metsänomistajat, mutta hanke hyödyttää myös metsäteollisuutta, metsänomistajien neuvonta- ja edunvalvontajärjestöjä sekä alan kone- ja laitevalmistajia. Hankkeessa tiedotetaan ja kampanjoidaan kannattavan metsätalouden puolesta yleisötilaisuuksissa ja sosiaalisessa mediassa. Erityishuomion kohteena ovat uudet ja etämetsänomistajat, ja tavoitteena on tiedotuskampanjan tukemana käynnistää noin kymmenen vertaisryhmää, joissa osanottajat ratkaisevat valmentajan ohjaamina omien metsiensä kannattavuuskysymyksiä. Vertaisryhmien toiminnassa hyödynnetään monipuolisesti sekä fyysisiä että virtuaalisia oppimisympäristöjä. Samalla otetaan käyttöön metsätalouden johtamista ja suunnittelua palvelevat, sähköiset ja mobiilit työkalut.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

35286

Startdatum

01.01.2017

Slutdatum

12.12.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Utbildning som riktar sig till skogsbruksbranschen (90%).

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner