Projekt
Företagsgruppsprojekt - 261657

Liiketoiminnan skaalaaminen digitaalisella alustalla

Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry

- 30.12.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Nivala-Haapajärven seutukunta NIHAK ry järjestää Liiketoiminnan skaalaamisen digitaalisella alustalla -hankkeen. Hankkeella edistetään liiketoiminnan skaalaamista kansainvälisille markkinoille. Hankkeen pääasiallinen tavoite on synnyttää digitaalinen ekosysteemi NIHAKin alueelle uudenlaisten alustojen hyödyntämisessä uusien liiketoimintamallien kehittämiseen. Hankkeen avulla tähdätään elinvoimaisen maaseudun säilymiseen.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

261657

Slutdatum

30.12.2025

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Kärnlandsbygd

Åtgärd

Företagsgruppsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av service och verksamhetsmiljö på landsbygden

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Företagsgrupprojekt för att utveckla den socioekonomiska strukturen

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner