Projekt
Utvecklingsprojekt - 157730

Liiketoimintaa uudessa normaalissa

Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy

30.04.2021 - 13.06.2024

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Päivämäärä 16.3.2020 muutti monien elämää, erityisen radikaalia muutos oli useissa mikroyrityksissä (1-9 henkilöä). Liiketoiminta ei sujunutkaan enää totutulla tavalla ja yritystoiminta oli aivan uuden edessä, liikevaihto pieneni ja toiminnan kannattavuudelta meni pohja. Yritystoimintaa jatkaakseen oli mietittävä uusia keinoja ja oli toteutettava toimintaa uudella tavalla. Valitettavan usein liiketoiminnan suunnittelu on ollut kuitenkin näissä pienissä yrityksiä erittäin minimaalista Hankkeen tavoitteena onkin antaa JPYP:n toimialueen mikroyrityksille selviytymiskeinoja edelleen jatkuvaan ja muotoaan muuttavaan koronapandemiaan ja tuoda lisäksi valmiuksia tulevaan, uuteen normaaliin. Heille tuodaan hankkeen toimesta keinoja liiketoimintansa analysointiin ja sen pohjalta tilitoimistojen kanssa rakennetun digitaalisen “LT- mallin” myötä mahdollistetaan yhteistyön lisäämistä ja tiivistämistä yritysten, tilitoimistojen ja rahoittajien välillä. Hankkeeseen valitaan kokopäiväinen projektipäällikkö, joka tiiviissä yhteistyössä alueen elinkeinohenkilöiden kanssa toteuttaa hankkeen toimia. Hankkeessa kartoitetaan alkuun hankkeen varsinainen kohderyhmä, JPYP:n toimialueen mikroyritykset. Tämän jälkeen käydään läpi alueen yritysten kanssa toimivat tilitoimistot, joiden myötävaikutuksella tarkennetaan yritysanalysointia ja tältä pohjalta toimintatapoja yrityksille. Hankkeen toteutus- ja toimintatavoissa joudutaan huomioimaan vallitsevan tilanteen rajoitukset. Yhteistilaisuuksien pienentäminen tai korvaaminen sekä yhteydenpidon hoitaminen digitaalisin välinein ja menetelmin on monilta osin välttämätöntä. Toiminnassa huomioidaan jatkuvuus siten, että hankkeessa mukana olevia yrityksiä opastetaan alueelle hankkeen jälkeen käyttöön jäävän “LT-mallin” käyttäjiksi niin, että siitä tulee heille jatkossa tapa suunnitella ja hoitaa liiketoimintansa toteuttamista. Tarpeen mukaan hankkeessa yrityksiä ohjataan myös jatkotoimiin kehittämispalveluja tarjoaville tahoille.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

157730

Startdatum

30.04.2021

Slutdatum

13.06.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner