Projekt
Utvecklingsprojekt - 71981

Liikettä landelle

Kymenlaakson Liikunta ry

15.08.2018 - 30.11.2022

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena saada lisää liikettä ja toimintaa kaupunkialueen ulkopuolella sijaitseviin kouluihin ja koulujen ympäristöön. Kaupunkialueen ulkopuolella asuvien lapsien ja nuorien harrastus- ja liikkumismahdollisuudet ovat rajalliset ja heille on tärkeää myös tarjota paikkoja harrastaa. On tärkeää saada motivoitua kaikki maaseutualueiden toimijat edistämään liikuntaa! Lapsuus on muuttunut. Liian moni viettää liikaa aikaa ruudun ääressä, istuu liikaa ja liikkuu liian vähän. Esimerkiksi alakoululainen viettää 65 % päivästään paikallaan. Liikunnasta syrjäytymisen riskitekijöitä ovat mm. oppimisvaikeudet, epäedulliset ravintotottumukset, istuva elämäntapa. Yhtenä suurena tekijänä on myös syrjäseudulla asuminen ja puutteelliset liikuntapaikat. Hankkeeseen on valittu seitsemän koulua/ koulun lähiympäristöä (Utti, Pilkanmaa, Elimäki, Sippola, Viiala, Jokela ja Kääpälä) ja 12 seuraa. Lähiseurat ja Kymli järjestävät jokaisella koululla ison liikuntatapahtuman, jonka jälkeen seurat järjestävät koululla kerhotoimintaa noin 1-2 kuukauden ajan. Seuroja kannustetaan jatkossa järjestämään kerhoja tai muuta toimintaa koulussa/ lähiympäristössä. Tapahtumien ja kerhojen tavoitteena on saada lapset innostumaan liikunnasta ja tutustumaan lähialueen seuroihin ja heidän palveluihin. Näin madalletaan kynnystä osallistua seuran toimintaan. Tapahtumissa hyödynnetään hankkeen kautta hankittuja liikuntavälineitä. Liikuntavälineet tulevat olemaan hieman erikoisempia (kuin normaalit koulun välineet), innostavia ja kaikille sopivia. Liikuntavälineet jäävät koulun käyttöön noin kuukauden ajaksi. Lisäksi koulujen opettajille järjestetään liikunnan vinkkikoulutus (Helposti liikkeelle) ja seuroille liikuntakerho-ohjaajan koulutus.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

71981

Startdatum

15.08.2018

Slutdatum

30.11.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner