Projekt
Utvecklingsprojekt - 8783

#Liikkuvamaaseutu

Etelä-Savon Liikunta ry

01.09.2015 - 15.08.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

#Liikkuvamaaseutu -hanke pohjautuu kokeilukulttuuriin ja Hanke toteuttaa kahta keskeistä uudenlaisen kehittämisen ajatusta: living lab -ideaa ja kokeilukulttuuria. Living lab -toiminta tarkoittaa käyttäjälähtöistä innovaatiotoimintaa, jossa käyttäjät itse tuottavat ongelmiinsa sopivia ratkaisuja. Kokeilukulttuuri taas tarkoittaa sitä, että syntyneitä ideoita kokeillaan jo kehittelyvaiheessa nopeasti ja pienellä budjetilla tai olemassa olevin resurssein. Miksi tämä hanke Kuntien talousahdingon vuoksi. Kuntien mahdollisuudet liikunnan järjestämiseen ja tukemiseen ovat oleellisesti heikentyneet viime vuosien aikana. Tämä on lisännyt eriarvoissuutta asukkaiden mahdollisuuksiin harrastaa liikuntaa. Keskusteluissa kuntien liikuntaihmien kanssa on tullut esille, että sportti- hankkeen avulla voitaisiin saada korjausta aikaan kylien ja maaseudun liikuttamisessa. Hanke lisää yhteistyötä kaikkien paikallisten toimijoiden välillä. Hankkeen avulla koulututetaan nuoria ja järjestetään erilaisia tapahtumia, jotka jäävät pysyviksi käytänteiksi hankkeen loputtua.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

8783

Startdatum

01.09.2015

Slutdatum

15.08.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner