Projekt
Utvecklingsprojekt - 35889

Liikkuvan teurastamon toimintaedellytykset esiselvityshanke

Sodankylän kunta

31.07.2017 - 16.09.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kansallisten ja EU:n tavoitteiden mukaan paikallista ruoantuotantoa pyritään vahvistamaan ja ohjaamaan vähemmän ympäristöä kuormittavien tuotteiden valmistukseen. Paikallisruoan käytön edistäminen on ollut keskeinen tavoite Keski-Lapissa ja Koillismaalla. Lihan ja lihatuotteiden osuus elintarvikkeiden kulutuksesta on suuri, siksi se on aluetaloudellisesti merkittävä tuoteryhmä. Lähellä tuotetun lihan saatavuudessa on kuitenkin ongelmia, tuottajien haasteena ovat naudan teurastus- ja lihankäsittelytilojen puute ja eläinten rahtiteurastuksesta aiheutuvat kustannukset. Liikkuva teurastamo on uusi nykyaikainen palvelu, teoreettisesti kustannukset ovat samaa tasoa pienteurastamon kanssa. Hankkeen tavoitteena on selvittää, onko liikkuvalla teurastamotoiminnalla kannattavan toiminnan edellytyksiä Lapin ja Koillismaan alueella. Toimintakonseptin laatiminen edellyttää liikkuvan teurastamon toiminnan kannalta välttämättömien tuottajaverkostojen selvittämistä, kuten kasvatus- ja teurastusverkosto, leikkaamo-, jatkojalostus- ja myyntiverkostot. Hanke toteutetaan Sodankylän kunnan ja Luonnonvarakeskuksen yhteistyönä. Selvityksessä hyödynnetään olemassa olevaa tietoa esimerkiksi lihantuotantomääristä ja järjestetään työpajoja tuottajaverkostojen kartoittamiseksi. Hankkeen toteutuksessa huomioidaan verkostoyhteistyö alueen kuntien ja maakunnallisten toimijoiden kanssa sekä yhtymäkohdat samansuuntaisten käynnissä olevien hankkeiden kanssa. Liikkuvan teurastamon toimintaedellytykset -selvityksen tuloksena syntyy raportti ja toimenpide-ehdotus liikkuvan teurastamotoiminnan käynnistämisestä. Hankkeen toteutusaika on 1.8.2017 - 31.12.2018.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

35889

Startdatum

31.07.2017

Slutdatum

16.09.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.4 Korta distributionskedjor för livsmedel

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner