Hanke
Utvecklingsprojekt - 73675

LIIKUNNASTA YHTEISTYÖLLÄ ILOA JA ELINVOIMAA -HANKE

Alajärven kaupunki

30.09.2018 - 25.05.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Liikunnasta yhteistyöllä iloa ja elinvoimaa -hankkeella tuodaan uutta ajattelutapaa vapaa-ajan rakennusten ja liikunta-alueiden hyödyntämiseen. Resurssiviisauden mukaisesti jokaisen ihmisen tulee ajatella nykypäivän lisäksi entistä enemmän myös tulevaa mm. muuttamalla toimintaympäristöään entistä tehokkaammaksi. Hankkeella saadaan maaseutualueelle aikaiseksi uutta elinvoimaa, kun kaupunki jalostaa pidemmälle palvelutuotantoaan laajalla yhteistyöllä. Näin vastataan osaltaan valmisteilla olevan maakuntauudistuksen haasteisiin. Hankkeeseen valitaan osa-aikainen palvelukoordinaattori, jonka toiminnalla ja yhteistyöllä paketoidaan Alajärven kaupungin alueen liikunta- ja vapaa-aikaan liittyviä palveluja. Valmistelussa hyödynnetään paikkakunnalla sijaitsevia vapaa-ajan rakennuksia sekä liikunta-alueita. Palvelupaketit valmistellaan vastaamaan käyttäjien tulevia tarpeita niin lähialueen väestön kuin ulkopuolelta tulevien vierailijoiden osalta. Kuhunkin 3-4:een pilotoitavaan kohteeseen valitaan vastaava yhdistys, jolla on päävastuu kunkin pilotin ympärille koottavista 1-3 palvelupaketista, jotka valmistellaan matkailun tuotekortin mukaisesti. Kunkin tuotepaketin ympärille rakennetaan toimiva kokonaisuus, huomioiden alueen muiden yhdistysten ja palveluyritysten tarjonta. Pakettien osalta tehdään tarpeen mukaan testausta siitä miten hyvin se soveltuu kohderyhmänsä käyttöön. Liikunnasta yhteistyöllä iloa ja elinvoimaa!

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

73675

Aloituspäivämäärä

30.09.2018

Loppumispäivämäärä

25.05.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

rekreations- och hobbyverksamhet
samhörighet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt