Hanke
Utvecklingsprojekt - 108722

Liikunta-Aalto 2020

Alajärven kaupunki

31.12.2019 - 07.09.2022

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Leader Aisapari ja Alajärven kaupunki tuottavat yhdessä Liikunta-Aallon, jolla asukkaat saadaan innostumaan liikunnasta ja seuraamaan omaa hyvinvointiaan. Hankkeessa tuotetaan ja jaetaan uudenlaista digitaalista liikunnan ja terveyden valmennusmateriaalia asukkaille sekä kehitetään yhteistyötä eri toimijoiden kesken asukkaiden liikunnan ja terveyden edistämiseksi. Kohderyhmänä ovat kaikki Alajärven kaupungin asukkaat eli Team Alajärvi. Hankkeen teemoina ovat mm. asukkaiden liikkuminen, digitaalinen valmennus, tulosten seuranta sekä kaikille avoimet digitaaliset aineistot ja viestintä. Hanke sai inspiraation Alajärven kaupungin ja Elixir TV-tuotannon yhteisprojektista, jossa löydettiin keinoja kuntien digitaalisen liikunta- ja terveysviestinnän kehittämiselle. Hankkeessa hyödynnetään Alajärven kaupungin ja Elixir TV-tuotannon yhteistyön tuloksena syntyneitä valmennusaineistoja ja muita Elixir TV-tuotannon tuottamia liikuntavalmennusaineistoja. Hankkeessa yhteistyökumppanina ja yhtenä asiantuntijatahona toimii UKK Instituutti. Hankkeessa hyödynnetään myös olemassa olevia yhteistyösopimuksia mm. Lehtimäen Jyskeen Janette Lepistön sekä Alajärven Ankkurien kanssa. Urheiluseuroilla ja yhdistyksillä on tärkeä rooli hankkeen yhteistyökumppaneina sekä tahoina, jotka tuovat hankkeeseen asiantuntijuutta eri liikuntalajien osalta ja mahdollistavat eri tapahtumat ja aktiviteetit Alajärven kaupungin alueella. Tavoitteena on saada aikaan mitattavissa oleva liikuntailmiö, josta muodostuisi muihin kuntiin ja kaupunkeihin kopioitavissa oleva toimintamalli. Mallin avulla muut kunnat voivat erikoistua omiin liikuntasektoreihinsa ja tuottaa omaa digitaalista materiaalia. Nämä eri kuntien digitaaliset materiaalit muodostaisivat verkoston, jota kaikki voivat hyödyntää asukkaiden liikunnan ja terveyden edistämisessä. Näin ollen Suomesta voitaisiin tehdä hankkeen avulla (yhdessä muiden kuntien kanssa) maailman parhaiten väestöliikunnassa digitaalisesti etätuettu maa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

108722

Aloituspäivämäärä

31.12.2019

Loppumispäivämäärä

07.09.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

digitalisering
rekreations- och hobbyverksamhet
välfärd

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt