Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 96223

Liikuthaan luonnossa

Pellon kunta

29.06.2019 - 06.07.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Aktiviteettien- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksien kehittäminen.Tarkoituksena lisätä alueen vetovoimaisuutta monipuolisena kohteena sekä mahdollistaa eri lajien harrastamisen. Palveluvarustuksen ja ympäristön kehttämisellä pyritään turvaamaan riittävän laadukkaat palvelut ja viihtyisä toimintaympäristö alueella viihtymiseen ja harrastamiseen. Ritavalkean kehittämisessä tulee varmistua siitä, että alueen virkistysarvot säilyvät, harrastusmahdollisuudet monipuolistuvat, nykyiset reitistöt hyödynnetään monipuolisesti. Maakuntakaavan mukaisesti vapaa-ajan keskuksia kehitettäessä on kiinnitettävä erityistä huomiota toiminnan ympärivuotisuuteen, painottaen erityisesti kesätoiminnan kehittämistä. Hankkeella parannetaan mahdollisuutta luonnon monimuotoisuuden kokemiseen, monipuoliseen luonnossa liikkumiseen, urheiluun sekä virkistäytymistä palveleviin toimintoihin. Maastopyöräreittien rakentamisessa hyödynnetään pääosin olemassa olevia reittejä sekä muotoutuneita polkuja, jolloin vaikutukset luontoon ja kulumiseen reiteillä kuljettaessa jäävät vähäisiksi. Toiminnan ohjaaminen merkityille alueille ja reiteille vähentää luontovaikutuksia.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

96223

Startdatum

29.06.2019

Slutdatum

06.07.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.5 Fritid och investeringar i turism

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Investeringar som gäller fritid och turism

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner