Projekt
Utvecklingsprojekt - 86575

Liimaksi

Joensuun seudun LEADER-yhdistys ry

30.11.2018 - 01.03.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Joensuun seudun Leader ¿yhdistyksellä on useita rooleja alueensa kehittäjänä. Yksi rooli ja tehtävä on Leader-rahoituksen kanavoiminen, jota varten on Leader-toimintatapaan sisällytetty kunkin Leader-ryhmän kehyksestä varattu toimintaraha. Rahoituksen kanavoimisen lisäksi yhdistys pyrkii synnyttämään ja ylläpitämään positiivista pöhinää alueellaan. Pöhinä ei synny itsestään, se vaatii tekemistä ja eri toimijoiden yhteen saattamista. Yhdistyk-sen tehtävänä onkin toimia liimana eri toimijoiden välillä niin omalla alueella, valtakunnan tasolla kuin kansainväli-sestikin. Pöhinää voi syntyä erilaisilla opintomatkoilla, tapaamisissa, koulutuksissa tai sosiaalisessa mediassa. Pöhinä on yhteistyön tiivistämistä ja toimintaan sitouttamista eri menetelmin.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

86575

Startdatum

30.11.2018

Slutdatum

01.03.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner