Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 139580

Liinmaan muinaislinnan kehittäminen: portaat, silta ja huolto-/invapaikoitus

Liinmaan perinneyhdistys ry

01.10.2020 - 14.10.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Liinmaan muinaislinnan alueen kehittäminen: sillan, portaiden ja esteettömän paikoituksen rakentaminen. Nyt haettavassa investointihankkeessa rakennetaan muinaislinnan alueelle silta ja portaat arkeologisten kaivausten tulokset huomioiden. Lisäksi rakennetaan uusi, lyhyt tielinjaus, ja paikoitusalue. Tulevat rakenteet helpottavat alueella kulkemista ja ovat edellytys turvalliselle liikkumisella linnamäellä. Lisäksi rakenteet ohjaavat kulkua määrätyille reiteille, mikä vähentää merkittävästi alueen maapohjan kulumista. Hankkeen kuluessa ja tulevaisuudessa pidämme jatkuvasti huolta arkeologisen hoitosuunnitelman toteutumisesta. Investointihankkeen laitehankinnat ovat tätä jatkuvaa työtä varten. Liinmaan muinaislinnan alue ja kohdekäynnit siellä ovat tulossa osaksi Eurajoen kunnan peruskoulun kulttuurikasvatussuunnitelmaa sekä Eurajoen oppaiden opastuskohteeksi. Tuleva sillan ja portaiden rakennusprojekti mahdollistaa perinteisten käsityötaidon opetuksen asiasta kiinnostuneille. Rakennustyö toteutetaan alustavasti elokuussa 2021, mikäli korona-tilanne sallii.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

139580

Startdatum

01.10.2020

Slutdatum

14.10.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner