Hanke
Utvecklingsprojekt - 83182

Liiveri Skaraborg

Kehittämisyhdistys Liiveri ry

31.12.2018 - 30.12.2021

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Leader Liiveri ja Leader Östra Skaraborg Ruotsista toteuttavat hanketta, jonka tavoiteena on syventää kahden pohjoismaisen Leader-ryhmän ja niiden alueiden toimijoiden välistä yhteistyötä ja kokemusten vaihtoa sekä lisätä osaamista. Hankkeen toimenpitenä ovat Leader-ryhmien ja niiden alueiden toimijoiden (yrittäjät, yrittäjäksi aikovat, julkisen hallinnon edustajat, yhdistykset jne) opintomatkat partnerialueelle. Lisäksi hankkeella edistetään paikallisten toimijoiden kansainvälistymistä Liiverin alueella.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

83182

Aloituspäivämäärä

31.12.2018

Loppumispäivämäärä

30.12.2021

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Internationell

Erityistavoite

3

Asiasanat

Internationell/Internationalisering
samhörighet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt