Projekt
Utvecklingsprojekt - 202632

Lill-Nägels agroforestry pilotprojekt

Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi

01.06.2022 - 31.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Lill-Nägels agroforestry pilotprojekt är (1.6 2022 – 31.12 2023) är ett projekt där vi etablerar ett skogsjordbruk enligt allé-odlings principen. Genom skogsjordbruk kan vi främja biologisk mångfald, förbättra markens bördighet och öka gårdarnas lönsamhet. Vi utvecklar en metod för att förbättra de ekologiska-, ekonomiska- och den sociala- situationen inom lantbruket idag. Etableringen och skötseln av grödorna är grundad på precisionsdata från växtligheten. Den adaptiva skötseln och planeringen av insatser för att öka avkastning och bördighet grundar sej på insamling av helhetsmässigt data från ekosystemen ovan och under jord, likväl som grödornas tillstånd under växtperioden. I projektet utarbetar vi en modell för skogsjordbruk som ger avkastning redan under etableringsfasen. Målet är att utveckla odlingsmetoder och mekanisering som möjliggör en verksamhet som är skalbar till gårdsnivå. Målgruppen för projektet är lantbrukare, särskilt den nya generationen, men också konsumenter som är intresserade av att stöda hållbara produktionssystem. Projekt kommer att dra nytta av befintliga direktförsäljningskanaler som samhällsstött jordbruk (Community Supported Agriculture – CSA) för att engagera lokala konsumenter. Denna praxis är särskilt lämpad för en gård i huvudstadsregionen. • Med hjälp av regenerativa jordbruksmetoder visa förbättrade markörer för markhälsa och fertilitet i slutet av 2023. • Bygga vidare på befintliga, konsumentgrupper genom direktförsäljningsmodeller som samhällstött jordbruk (CSA – community supported agriculture). • Nå en bred internationell publik av jordbrukare, studerande och medborgare via Novias FUI och fortbildningsverksamhet, Novias nätverk och våra samarbetspartners: • Etablera en positiv och lönsam erfarenhet från småskaliga lantbruksföretag (trädgård, fruktodling) på en större skala genom mekanisering. • Öka kunskapsbasen inom etableringen av trädjordbruk (agroforestry) och specifikt allé-odling i Nyland

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

202632

Startdatum

01.06.2022

Slutdatum

31.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Utvecklingsprojekt för produkter, tjänster och processer, experimentell utveckling (60 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner