Projekt
Utvecklingsprojekt - 202153

Limisaumaveneiden kartoitus ja malliston kehittäminen

Kamratförbundet för KUGGoMSKoLAN rf

30.06.2022 - 30.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja rakentaa Perinnekeskus Kuggomiin Unescon kulttuuriperintöön perustuva kaikkia Pohjoismaita käsittävä puuveneiden limisaumarakenteen osaamis- ja perinnekeskus. Hankkeen tavoitteet ovat siten paitsi elvyttää ja keskittää limisaumaveneiden rakentamiseen liittyvää tietotaitoa Unescon maailmanperintöluettelon tapaan, myös osin edesauttaa Perinnekeskus Kuggomin toiminnan jatkuvuutta ja välttää mahdollinen merkittävä supistuminen tai jopa alasajo syksyllä päättyvien nykyisten vuokrajärjestelyjen myötä, ja siten myös koko venerakentamisen perinteen alasajo. Perinnekeskuksen säilyminen aktiivitoiminnassa mahdollistaa myös muiden nyt edelleen toiminnassa olevien koulutus- ja kurssitoimintojen ylläpitoa, jotka nekin osaltaan tukevat ja vahvistavat venerakennustoimintaa. Hankkeen tavoite on elvyttää pohjoismaisen ja erityisesti Suomen limisaumaisen puuveneen perimätiedon, aineiston ja rakentamiseen liittyvän tiedon kartoittamista ja kokoamista, niin ettei tieto ajan myötä katoa, vaan pikemminkin luo pohjaa uudelle kasvulle. Tavoite on myös luoda uudentyyppistä infomateriaalia limisaumaisen puuveneen rakentamiseen, ohjeistusta, rakennetekniikkaa, havainnekuvia työmenetelmistä jne, jotta ne jotka haluavat joko rakentaa tai rakennuttaa perinteisen limisaumaveneen, olisi helpompaa se myös toteuttaa. Hankkeessa - käynnistetään johdonmukainen koulutus uudelleen ja sen myötä ylläpidetään ammattitaitoa - tiivistetään pohjoismaista yhteistyötä ja tiedon vaihtoa rakentamisen ja korjaamisen osalta - hankitaan opetusmateriaalia ja työvälineitä koulutukseen ja muuhun hyödyntämiseen - täydennetään nykyistä mallistoa

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

202153

Startdatum

30.06.2022

Slutdatum

30.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner