Projekt
Utvecklingsprojekt - 177276

Linkki

Virtain 4H-yhdistys r.y.

02.01.2022 - 20.05.2024

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kehittää Virtain malli työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksesta, malli joka kulkee nuoren askeleissa mukana yläkoulun ja toisen asteen ajan, jonka jälkeen hän parhaassa tapauksessa jää paikkakunnalle yrittäjäksi. Tavoitteena jalkauttaa hankkeen toimintoja ja malleja myös muille paikkakunnille. Hankkeen avulla haluamme madaltaa nuorten osallistumiskynnystä entisestään. Hankkeen toimintojen kautta nuorten yrittäjyyden tukeminen ja näin ollen myös uudenlaisten urapolkujen tukeminen on tarkoituksenmukaista. Vastataksemme Sitrankin ennustamaan trendiin, jossa uuden oppimisen, luovuuden, kokonaisuuksien hahmottamisen ja taitojen merkitys kasvaa entisestään, tulee meidän antaa nuorille mahdollisuus innovatiivisuuden, luovan ajattelun ja yrittäjämäisen toiminnan edistämiseen. Viemme työelämä- yrittäjyys ja talouskasvatuksen sinne missä nuoret ovat, kouluille, näin vastaamme nuorten suurimpaan esteeseen, ajanpuutteeseen, yrittäjyyteen ryhtymisessä. Luomme täysin uudenlaisin tavan olla yhteydessä nuorten kanssa, sitouttaa ja osallistaa heitä toimintaan, heidän kanavissa, heidän aikataulussa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

177276

Startdatum

02.01.2022

Slutdatum

20.05.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner