Projekt
Investeringsprojekt - 257270

Liperin pohjois- ja keskiosan vesihuollon varmistaminen ja automaation hyödyntäminen vesihuollossa.

Käsämän Vesiosuuskunta

- 30.12.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Automaation lisäämisen kautta osuuskunta valvoo jatkossa automaatiojärjestelmästä etänä ottamoiden toimintaa, laitteiden käyttäytymistä sekä saa suoraan laitoshoitajalle hälytykset prosessin mittausarvojen muutoksista sekä laitteiden toimintahäiriöistä. Lisäksi automaatioon liitetään murtovalvonta kaivoille sekä laitetilaan. Murtovalvontaa tehostetaan myös lisäämällä laitokselle kameravalvontajärjestelmä. Uusi automaatiojärjestelmä mahdollistaa myös prosessin valvonnan lisäksi automaattisen toiminnan raportoinnin ja raporttihistorian tallentamisen. Uuden automaatiojärjestelmän yhteydessä laitokselle toteutetaan valokuituyhteys, toimintavarman internetyhteyden varmistamiseksi. Automaatiojärjestelmän valinnassa huomioidaan mahdollinen yhteensopivuus tai vähintään tietojen siirrettävyys Liperin kunnan vesilaitoksella olevaan automaatiojärjestelmään. Hankkeessa lisätään laitokselle suojarakenteilla varustettu kiinteä varavoimakone, joka käynnistyy automaattisesti sähkökatkosta. Laitokselle tulee uusi selainpohjainen automaatiokeskus, jota voidaan käyttää joko laitoksella tai selaimen kautta etänä. Saneerauksen yhteydessä laitokselle uusitaan ja lisätään mittausinstrumentointia, jotta uuden automaatiojärjestelmän kautta pystytään valvomaan käsitellyn verkostoon johdettavan veden laatua reaaliaikaisesti (virtaama, pH, paine, lämpötila) ja varmistamaan hyvä palvelutaso jatkuvasti ja reagoimaan heti mahdollisiin mittausten hälyttämiin muutoksiin. Sähkö- ja automaatiojärjestelmän saneerauksen jälkeen, laitos vastaa toimintavarmuudeltaan ja käytettävyydeltään hyvää nykyaikaista kunnallista vedenkäsittelylaitosta, jossa toimintaa valvotaan reaaliaikaisesti ja jossa on varauduttu erilaisiin poikkeustilanteisiin, kuten sähkökatkokset, vedenlaatumuutokset ja asiaton liikkuminen laitosalueella

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

257270

Slutdatum

30.12.2025

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Stadnära landsbygd

Åtgärd

Investeringsprojekt

Underåtgärd

Investeringar i utvecklingen av landsbygdens verksamhetsmiljö

Typ av åtgärd

Investeringar i utvecklingen av landsbygdens verksamhetsmiljö

Åtgärdens specifierare

Vattentjänstinvesteringar

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner